I morgon inleds teckningstiden - nyemission i AppSpotr AB inför planerad notering på AktieTorget

TIS, NOV 15, 2016 14:58 CET
I morgon inleds teckningstiden i AppSpotr AB:s spridningsemission om högst 1 700 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 10,2 MSEK, före emissionskostnader. AppSpotr har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.

Kort om AppSpotr

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa på App Store och Google Play. Den senaste versionen av Bolagets plattform lanserades sommaren 2015 och har på drygt ett år erhållit mer än 150 000 användare som fördelas på över 180 länder.

Bakgrund och motiv till emissionen

AppSpotr har hittills fokuserat på att utveckla en grundläggande funktionell plattform för utveckling av appar. Under det senaste året har Bolaget även fokuserat på att öka användarbasen. Nästa steg är att fylla plattformen med mer innehåll i form av flera funktioner och designmallar i syfte att skapa ett större bibliotek av tillägg för användare att botanisera mellan. Bolagets målsättning är att engagera tredjepartsutvecklare och designers till att bidra till innehållet i plattformen. Det kommer uppnås genom att under 2017 bygga en utvecklarportal som innehåller en uppsättning utvecklarverktyg och öppna gränssnitt. 60 procent av de medel som inflyter från spridningsemissionen (vid fulltecknad emission) uppskattas gå till att bygga en sådan portal. Därutöver uppskattas att cirka 30 procent av medlen kommer gå till marknadsföring i syfte att utöka användarbasen. Resterande 10 procent av kapitalet uppskattas gå till övrig förstärkning av rörelsekapitalet.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 16 november - 1 december 2016.

Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: Cirka 10,2 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 1 700 000 aktier. Vid överteckning kan ytterligare 335 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2 MSEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. 

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av AppSpotr är cirka 44,7 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,1 MSEK.

VD Patric Bottne kommenterar 

- AppSpotr har arbetat hårt i flera år för att nå den position som Bolaget har idag. Vid lanseringen av Bolagets aktuella plattform sommaren 2015 hade Bolaget som målsättning att nå 25 000 användare på ett år. Utfallet blev istället cirka 120 000 användare. Det pågår just nu ett intensivt utvecklingsarbete för att lägga de sista bitarna på plats i Bolagets vision att bli ett "WordPress for Apps". Under 2017 ska vi bland annat bygga en utvecklarportal som ytterst syftar till att skapa en marknadsplats i plattformen där användarnas efterfrågan av funktioner tillgodoses av tredjepartsutvecklare och designers som mot betalning erbjuder förbättrad funktionalitet. AppSpotr kommer ta en kommission på dessa intäkter, vilket bedöms ge goda marginaler och hög global skalbarhet. Jag hoppas att många vill vara med på den spännande resa som vi har framför oss och även passar på att lyssna på våra presentationer under teckningsperioden.

Planerade presentationer av bolaget

23 nov | Stockholm

Plats och tid: Investerarlunch hos AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till [email protected] 

28 nov | Stockholm

Plats och tid: Stora Aktiedagen, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Sal 1 kl. 12:10
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/StoraAktiedagenStockholm/ 

30 nov | Göteborg

Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, kl. 18
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till [email protected] 

Övrigt presentationsmaterial

Finwire TV har gjort ett s.k. HemmaHos-reportage om AppSpotr som kan nås på: https://youtu.be/kx_By3QZHUk.
Bolaget har en kort introduktionsfilm som kan nås på https://youtu.be/68_2gOl7cYA.
Bolaget deltog vid Stora Aktiedagen i Göteborg den 14 november 2016 och en inspelad intervju kan nås på: https://youtu.be/tQcYo_036Vw.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns att ladda ner från AppSpotrs hemsida (www.appspotr.com), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Aktieinvest FK:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Projektledare och emissionsinstitut

AppSpotr har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information

Patric Bottne
VD, AppSpotr
Telefon: 070-146 61 89
E-post: [email protected] 

AppSpotr inleder satsning på den asiatiska marknaden - korrigerad version i stycket Milstolpar

AppSpotr AB har ingått ett samarbetsavtal med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. ("Novel Unicorn") avseende bearbetning av den asiatiska marknaden. Om alla milstolpar i avtalet uppfylls blir Novel Unicorn ny huvudägare i AppSpotr samtidigt som AppSpotr får en stark position på den asiatiska marknaden. För att finansiera satsningen kommer AppSpotr att genomföra nyemissioner som totalt uppgår till cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK är en riktad emission till Novel Unicorn.


Delårsrapport (korrigerad från tidigare offentliggjord rapport), 1 november 2016 - 31 januari 2017

På grund av att resultat per aktie var felaktigt i den tidigare offentliggjorda rapporten publiceras härmed en korrigerad version.
AppSpotr lanserar Community-appar

ONS, FEB 01, 2017 11:34 CET
Den här veckan lanserar AppSpotr en ny social funktion i plattformen som gör att man kan bygga Community-appar till iOS och Android


AppSpotr: AppSpotr lanserar e-handel

ONS, JAN 04, 2017 09:36 CET
Idag lanserar AppSpotr sin nya e-handelslösning för iOS och Android som man hoppas ska revolutionera marknaden.
AppSpotrs spridningsemission blev kraftigt övertecknad

FRE, DEC 02, 2016 14:47 CET
Den 1 december 2016 avslutades teckningsperioden i AppSpotr AB:s spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Det maximala emissionsbeloppet uppgick till 10,2 MSEK. Emissionens utfall blev cirka 176 MSEK fördelat på cirka 3 850 konton. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 700 procent.

Styrelsen avser att i början av nästa vecka (vecka 49) fatta beslut om att utnyttja överteckningsemissionen på 2 MSEK samt fatta beslut om tilldelning. Vid utnyttjande av överteckningsemissionen tillförs AppSpotr cirka 11 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1,2 MSEK. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 49.


I morgon inleds teckningstiden - nyemission i AppSpotr AB inför planerad notering på AktieTorget

TIS, NOV 15, 2016 14:58 CET
I morgon inleds teckningstiden i AppSpotr AB:s spridningsemission om högst 1 700 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 10,2 MSEK, före emissionskostnader. AppSpotr har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted