Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Elon Group breddar sin befintliga tjänsteportfölj med fler appbaserade lösningar från Appspotr

Enligt pressmeddelande 2022-11-03, där Appspotr AB (publ) meddelade att bolaget har tecknat ett ramavtal med Elon Group AB (publ), en nordisk fackhandelskedja med över 900 butiker och en central funktion för avancerade lösningar inom IT och logistik, så kommenteras samarbetet här ytterligare från båda parter.

I Sverige levererar Elon Group kommunikationslösningar till företag via återförsäljare på 50 platser i Sverige under varumärket Ringup. Dessa återförsäljare kommer nu att kunna erbjuda både existerande och nya kunder ett bredare och mer flexibelt tjänsteerbjudande genom att utnyttja Appspotrs effektiva low code-plattform samt bolagets team med appdesigners och utvecklare enligt de affärsupplägg och den prislista som definieras i ramavtalet.

Kommentar från Felix Wiklund, Chain Leader på Elon Group

- Vi har under en längre tid haft ett behov av att bredda vår befintliga tjänsteportfölj med fler app-baserade lösningar som kan anpassas efter varje kunds unika förutsättningar. Appspotr har ett helhetserbjudande med teknik samt tjänster för utveckling, drift och underhåll av appar som passar mycket väl för Ringups kunder, och vi ser därmed med stor entusiasm fram emot ett långsiktigt och givande samarbete tillsammans med Appspotr

Ramavtalet gör att Elon Groups återförsäljare nu kan inleda försäljning av erbjudanden som inkluderar Appspotr-baserade lösningar gentemot sina kunder. Detta är helt i linje med Appspotrs strategi för att öka bolagets tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt genom att samarbeta med partners som har egna återförsäljarnätverk.

Kommentar från Patric Bottne, VD Appspotr

- Det är mycket glädjande att kunna presentera det här samarbetet med Elon Group. Genom att kombinera Elon Group och Ringups erfarenhet inom kommunikationstjänster och etablerade kundrelationer med vår plattform, expertis och resurser inom low code-apputveckling förväntar vi oss att uppnå betydande synergieffekter. Vår förhoppning är att gemensamt bygga stort värde för båda parter, samt givetvis även Elon Group och Ringups kunder som får tillgång till vårt gemensamma erbjudande, säger Appspotrs VD Patric Bottne.

Om Elon Group och Ringup
Elon Group AB är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark med över 900 butiker runtom i hela Norden. Varje butik har egna säljare, rådgivare, installatörer och montörer med lång erfarenhet av sina lokala marknader och kunder.

Ringup är Sveriges största opartiska kedja för telefoni och IT-lösningar till företag. I dagsläget har Ringup cirka 50 butiker/försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Totalt är man cirka 250 anställda och har cirka 50 000 stycken företagskunder. Ringup levererar telefoni och IT-lösningar till företag på ett objektivt och kompetent sätt med över 30 års erfarenhet av branschen.

Varumärket Ringup ägs av Elon Group AB (publ) som driver butikskedjor för hemelektronik- och telekomprodukter. Elon Group AB (publ) äger kedjornas namn och koncept, medan butikerna ägs av lokala entreprenörer. Läs mer på www.ringup.se 

 Göteborg den 9 november 2022

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat två avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av två informationsappar för intern kommunikation. Ordervärdet uppgår totalt till ca 500 000 kr.


Rättelse: Bokslutskommuniké 2022

(Rättelse: Pressmeddelandet som publicerades den 20 januari 2023 07:00 innehöll fel MAR information. Korrekt MAR information är "Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 07.00 CEST.")


Bokslutskommuniké 2022


Bolagsverket har idag registrerat fusionen mellan Appspotr AB och Appspotr Studios AB

Bolagsverket har idag registrerat fusionen mellan Appspotr AB och Appspotr Studios AB och Appspotr Studios AB har därmed upplösts.


Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av två informationsappar för intern kommunikation. Ordervärdet uppgår totalt till ca 118 000 kr.


Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för intern kommunikation. Ordervärdet uppgår totalt till ca 293 000 kr.


Appspotr registrerar aktier för kvittningsemission

Bolagsverket har idag registrerat de aktier som emitterats som kvittning för betalning av (slutlig del av) köpeskillingen på 500 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB.


Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för intern kommunikation. Ordervärdet uppgår totalt till ca 100 000 kr.


Appspotr AB: kvittningsemission för betalning av köpeskilling

Styrelsen i Appspotr AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022 beslutat om kvittningsemission av 12 409 aktier som delbetalning av den sista delen av köpeskillingen på 500 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB.


Appspotrs VD intervjuas av Mangold Insights

Appspotr ABs VD Patric Bottne intervjuas av Mangold Insights om utvecklingen hittills i år, uppskalning av försäljning via återförsäljare, pågående kostnadsbesparingar och hur 2023 spås utvecklas för bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted