Appspotr lanserar lösning på bolags dataskyddsutmaningar

Tidigare under hösten har Appspotr rapporterat om den kommande lanseringen av Cyan, en applösning för avancerad internkommunikation i komplexa organisationsstrukturer. Vi har idag glädjen att meddela att vi i enlighet med tidigare kommunicerade planer, mjuklanserar vår förstklassiga lösning Cyan och inleder implementering hos våra första storkunder.

Dataskyddsförordningen eller GDPR, som började gälla våren 2018, associerar folk mest med myriader av e-mail från diverse bolag där man under våren ombads godkänna deras GDPR-policy och hantering av personuppgifter. Den lagstadgade hanteringen av personuppgifter skapar utmaningar för smidig internkommunikation i komplexa organisationer där anställda, konsulter, leverantörer och andra samarbetsparter måste kunna kommunicera med varandra.

Genom lanseringen av Cyan finns det nu en tekniskt avancerad lösning som mycket smidigt möjliggör en-till-alla, en-till-flera eller en-till-en kommunikation i komplexa organisationsstrukturer, där hanteringen av personuppgifter redan är omhändertagen inför implementering och fullt ut anpassad enligt gällande lagstiftning.

Kommentar från vd Patric Bottne:

-Jag är ödmjuk och imponerad över hur snabbt vår organisation, efter förvärvet av Appsales tidigare i höstas, har integrerats och samarbetar för att kunna lansera förstklassiga produkter enligt plan. Cyan är en viktig och central produkt i vår portfölj, där de förväntade kunderna är storbolag med komplexa organisationer, med stora behov för internkommunikation anpassad till gällande lagstiftning relaterad till hantering av personuppgifter. Jag ser fram emot att under hösten och vintern kunna rapportera om lyckade implementeringar hos våra kunder. Orderstocken växer och innehåller välkända bolagsnamn.

Kommentar från Appsales vd Carsten Sparr:
- Våra två organisationer har integrerats på ett föredömligt sätt och det är en glädje att känna den energi som genomsyrar hela gänget. Appar byggda på den nya Cyan plattformen minimerar det arbete som våra kunder annars hade varit tvungna att lägga på hantering av personuppgifter och erbjuder samtidigt en mycket smidig internkommunikation direkt i mobilen. Vår säljorganisation möter kraftigt ökande efterfrågan varvid vi nu också expanderar för vidare tillväxt.

Cyan-plattformen har tagit 24 månader att utveckla och är nu - enligt tidsplan och inom budget - redo för så kallad mjuklansering. Cyan är anpassad för komplexa organisationer med avancerade kommunikationsbehov. Cyan skräddarsys efter kundens önskemål, är fullt kompatibel med IOS och Android och möjliggör smidig kommunikation på en mängd olika sätt och fullt ut anpassad efter gällande lagstiftning rörande hantering av personuppgifter. 

Kunder, intresserade av Cyan når oss enklast via [email protected]

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Appspotr har tecknat villkorat avtal om förvärv av bolag med utvecklare i Sri Lanka för 3,5 MSEK

Appspotr har ingått ett villkorat avtal om att förvärva ett svenskt bolag med ett Sri Lanka-baserat dotterbolag för 3,5 MSEK. Det förvärvade bolagets dotterbolag skall rekrytera utvecklare i Sri Lanka, vilket förväntas minska Appspotrs beroende av externa konsulter samt underlätta framtida tillväxt.


Appspotr publicerar nyhetsbrev om bolagets stigande ARR och fortsatta tillväxtplaner

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat augusti månads utgåva av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr förstärker sitt erbjudande inom app som en tjänst - startar Appspotr Studios

Appspotr meddelar att bolaget renodlar sitt erbjudande till kunder som önskar en helt färdig applösning att abonnera på. Detta genom att lansera Appspotr Studios - en utvecklingstjänst som riktar sig till företag som vill lägga ut produktion, publicering och löpande underhåll och uppdatering av hela eller delar av sin apportfölj.


Delårsrapport Andra kvartalet 1 april 2021 - 30 juni 2021

Koncernen:

  • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-06-30 till 6 258 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
  • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 288 TSEK (1 610 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 94,9 % (98,1 %)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 357 TSEK (1 642 TSEK)
  • Resultatet uppgick till -7 125 TSEK (-4 816 TSEK)
  • Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (-0,04 SEK)

Appspotr publicerar nyhetsbrev om tre nyckelrekryteringar inom marknad, försäljning och kundnöjdhet

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat juli månads utgåva av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr publicerar nyhetsbrev där VD Patric Bottne svarar på aktieägarfrågor

Appspotr meddelar att bolaget från och med juni börjar publicera månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har den 4 juni 2021 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 24 juni 2021.


Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 31 maj 2021 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-31 - - 2020-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.


Appspotr genomför fusion av dotterbolag

Styrelserna i APTR Warrants AB och Appspotr AB beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.


Sponsrings & Eventsverige (SES) väljer Appspotr 3

Branschorganisationen Sponsrings & Eventsverige (SES) väljer Appspotr 3 som plattform för att integrera appar inom upplevelseindustrin i Sverige.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted