AppSpotr: AppSpotr lanserar e-handel

ONS, JAN 04, 2017 09:36 CET
Idag lanserar AppSpotr sin nya e-handelslösning för iOS och Android som man hoppas ska revolutionera marknaden.

- Det här är utan tvekan vår största uppdatering någonsin. Hela teamet har slitit sedan i somras och vi är grymt nöjda med resultatet, säger Fredrik Bewick, produktchef på AppSpotr.

Den nya e-handelslösningen låter användare skapa native e-handelsappar och publicera dem på App Store och Google Play. I paketet ingår inte bara en väldesignad och användarvänlig appshop skräddarsydd för telefonen, utan även bakomliggande hantering av produkter, ordrar och betalning.

- Det är en supersnygg lösning. Vi kommer dessutom successivt addera fler funktioner efter hand, men redan nu kan våra användare vara först ut med sin egen e-handelsapp och ta överhanden mot sina konkurrenter, säger Bewick.

Lösningen vänder sig till förstagångskunder och etablerade e-handlare som vill ta steget in i mobilen. Många har en egen webbshop sedan något år, men har fram till nu saknat de ekonomiska incitamenten att investera i en native e-handelslösning för smartphones. 

- Att utveckla den typen av app för både iOS och Android kostar miljoner. Väldigt få kan räkna hem vinsten med en så stor investering. Med AppSpotr får du en professionell e-handelsapp för ett par tusenlappar om året. Jag vågar lova att det här är en mycket prisvärd lösning för dom som vill sälja varor och tjänster via en egen app, säger Patric Bottne, VD på AppSpotr.

Tjänsten kostar 20 dollar i månaden och mängden potentiella användare globalt uppskattas vara mycket stor. Inte minst bland de redan etablerade e-handlare som idag använder e-handelslösningar från de stora webbpubliceringsverktygen eller mer nischade alternativ som Shopify och Tictail. 

- Vi kommer att bearbeta den här målgruppen med vårt erbjudande under hela 2017, säger Bottne.

Bottne avslutar:

- Vår långsiktiga vision är att demokratisera appmarknaden, som WordPress gjort med hemsidor och YouTube med distribution av film. Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu kan lägga till e-handel på listan över funktioner vi gjort tillgängliga för allmänheten.

Kontakt
Patric Bottne, VD, AppSpotr AB

Telefon: +46 701 46 61 89
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e Januari 2017.

Om AppSpotr
Med AppSpotr kan vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.

AppSpotr inleder satsning på den asiatiska marknaden - korrigerad version i stycket Milstolpar

AppSpotr AB har ingått ett samarbetsavtal med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. ("Novel Unicorn") avseende bearbetning av den asiatiska marknaden. Om alla milstolpar i avtalet uppfylls blir Novel Unicorn ny huvudägare i AppSpotr samtidigt som AppSpotr får en stark position på den asiatiska marknaden. För att finansiera satsningen kommer AppSpotr att genomföra nyemissioner som totalt uppgår till cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK är en riktad emission till Novel Unicorn.


Delårsrapport (korrigerad från tidigare offentliggjord rapport), 1 november 2016 - 31 januari 2017

På grund av att resultat per aktie var felaktigt i den tidigare offentliggjorda rapporten publiceras härmed en korrigerad version.
AppSpotr lanserar Community-appar

ONS, FEB 01, 2017 11:34 CET
Den här veckan lanserar AppSpotr en ny social funktion i plattformen som gör att man kan bygga Community-appar till iOS och Android


AppSpotr: AppSpotr lanserar e-handel

ONS, JAN 04, 2017 09:36 CET
Idag lanserar AppSpotr sin nya e-handelslösning för iOS och Android som man hoppas ska revolutionera marknaden.
AppSpotrs spridningsemission blev kraftigt övertecknad

FRE, DEC 02, 2016 14:47 CET
Den 1 december 2016 avslutades teckningsperioden i AppSpotr AB:s spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Det maximala emissionsbeloppet uppgick till 10,2 MSEK. Emissionens utfall blev cirka 176 MSEK fördelat på cirka 3 850 konton. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 700 procent.

Styrelsen avser att i början av nästa vecka (vecka 49) fatta beslut om att utnyttja överteckningsemissionen på 2 MSEK samt fatta beslut om tilldelning. Vid utnyttjande av överteckningsemissionen tillförs AppSpotr cirka 11 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1,2 MSEK. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 49.


I morgon inleds teckningstiden - nyemission i AppSpotr AB inför planerad notering på AktieTorget

TIS, NOV 15, 2016 14:58 CET
I morgon inleds teckningstiden i AppSpotr AB:s spridningsemission om högst 1 700 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 10,2 MSEK, före emissionskostnader. AppSpotr har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted