AppSpotr tar första steget på Asien-resan

AppSpotr har tecknat avtal med det Hong Kong-baserade bolaget APPTUTTi och därmed tagit det första steget mot att bygga en stark marknadsposition i Kina och Asien.


AppSpotr takes the first step on Asia journey

AppSpotr has signed an agreement with the Hong Kong-based company APPTUTTi and thereby taken the first step towards building a strong market position in China and Asia.


Utökning av teckningsförbindelser i pågående företrädesemission

AppSpotrs pågående företrädesemission om högst 10,3 MSEK utökas med ytterligare teckningsförbindelser om cirka 1,0 MSEK. Totalt uppgår teckningsförbindelser i emissionen till 6,3 MSEK motsvarande cirka 61 procent av den totala emissionsvolymen.


AppSpotr: Idag inleds AppSpotrs företrädesemission

Idag startar teckningsperioden i AppSpotrs företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 24 juli 2017. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,9 MSEK. 

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till att etablera AppSpotr i Asien genom att bilda ett samägt bolag, "AppSpotr Asia", tillsammans med det Hong Kong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. AppSpotr Asia kommer att bearbeta den asiatiska marknaden i syfte att ingå samarbeten med strategiska partner samt erbjuda Bolagets tjänster till bolag med stora kundvolymer. AppSpotr kommer i anslutning till etableringen i Asien genomföra tekniska anpassningar av dagens plattform samt rekrytera personal som kommer arbeta i Hong Kong.Företrädesemission i AppSpotr AB

Idag, den 16 juni 2017, beslutade extra bolagsstämma om att genomföra en företrädesemission i AppSpotr AB. Nedan följer information i sammandrag om företrädesemissionen:


Kommuniké från extra bolagsstämma i AppSpotr AB

Idag, den 16 juni 2017, hölls en extra bolagsstämma i AppSpotr AB. Stämman fattade enhälligt, och i linje med styrelsens förslag, följande beslut:Kallelse till extra bolagsstämma i AppSpotr AB

 Aktieägarna i AppSpotr AB, 556717-2365, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2017, kl. 13.00 i bolagets lokaler på Skånegatan 29 i Göteborg.


AppSpotr signs deal to go after the Asian market

AppSpotr AB have entered into a cooperation agreement with the Hong Kong based investment company Novel Unicorn Ltd ("Novel Unicorn") regarding the Asian market. If all milestones within the agreement are reached Novel Unicorn becomes AppSpotr's new main owner and AppSpotr gains a strong position in the Asian market. To finance this venture AppSpotr will issue 15 MSEK worth of new shares, 5 MSEK of which will be directed to Novel Unicorn.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted