Idag är första dag för handel i Svenska Nyttobostäder AB (publ), dotterbolag till ALM Equity AB (publ), på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 4 november 2020, inleds handeln i stam- och preferensaktierna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), dotterbolag till ALM Equity AB (publ), på Nasdaq First North Growth Market. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO med ISIN-kod SE0014808853 och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF med ISIN-kod SE0014808861.

Vid listningstillfället har Svenska Nyttobostäder 320 aktieägare av stamaktier samt 320 aktieägare av preferensaktier. Svenska Nyttobostäder har inte genomfört något erbjudande om teckning av aktier inför listningen på Nasdaq First North Growth Market. Alm Equity innehar per dagens datum 37 058 306 stamaktier och 557 661 preferensaktier i Svenska Nyttobostäder, motsvarande cirka 57 procent av kapitalet och cirka 61 procent av rösterna.

Svenska Nyttobostäder har utsett Erik Penser Bank AB som bolagets Certified Adviser.

För mer information om Svenska Nyttobostäder, vänligen se av bolaget upprättad bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.nyttobostader.se.

Välkomen att delta över zoom när klockan ringer för Svenska Nyttobostäder hos Nasdaq.
Plats: https://nasdaq.zoom.us/j/99856754843?pwd=QUhZRG8ySmw3Q2pSVnd2ZnBxOHFwdz09
Möteslösenord: 041120

08.30 CET / 2020-11-04

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november kl. 08:30

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet

ALM Equity AB bildade tillsammans med Corem Property Group AB det onoterade bolaget Klövern AB per den 28 april 2022. Resultatet av transaktionen blev cirka 2 mdkr. Under första kvartalet har cirka 100 mkr av vinsten resultatförts.


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades:ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad

ALM Equity AB ("ALM Equity") och Aros Bostadsutveckling AB ("Aros Bostad") har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare. ALM Equity säljer en projektportfölj om 1 600 byggrätter till Aros Bostad med betalning i aktier och blir därmed storägare i bolaget.  


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
ALM Equity och Corem skapar gemensamt bolag

ALM Equity och Corem har ingått avtal att skapa ett gemensamt bolag med tillträde under andra kvartalet 2022, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted