ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 18 småhus i Rissne, Sundbyberg

ALM Småa Bostad byggstartar projektet Kavalleristen intill Rissne Gård i Sundbyberg med 18 radhus i bostadsrättsform. Sedan tidigare har ALM Småa Bostad byggt 34 småhus i området och Kavalleristen utgör den andra etappen av totalt tre. Husen får ett stadsmässigt uttryck mot gatan, med lugna naturnära färgval. De privata uteplatserna öppnar upp mot den grönskande innergården som bjuder in till rekreation, lek och umgänge. Radhusen är välplanerade i två plan. 

Kavalleristen ligger i ett stads- och naturnära bostadsområde med närhet till skolor, idrottsplatser samt goda kommunikationsvägar med såväl tunnelbana som kommande utbyggnad av tvärbanan. Hela Rissne Gård är under stark utveckling till ett fint citynära bostadsområde med blandad bostads- och upplåtelseform.  

"Marknaden för småhus i Stockholmsområdet är stekhet och vi ser framför oss ett stort intresse för dessa välplanerade och trevliga bostäder. Byggstarten innebär att vi fortsätter hålla vår rekordhöga nivå gällande antal enheter i produktion. Per dagens datum har vi 2 221 antal enheter i produktion", säger Louise Eklund, Affärsområdeschef ALM Småa Bostad. 

Totalentreprenaden utförs av 2xA Entreprenad, som ingår i ALM Equity-koncernen. 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.seKommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) måndagen den 21 juni 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades:ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000 kronor i syfte att delfinansiera förvärvet av aktier i Järntorget Byggintressenter AB ("Järntorget").


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 juni 2021.

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
ALM Equity AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 3 000 000 preferensaktier

ALM Equity AB ("ALM Equity" eller "Bolaget") har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 3 000 000 preferensaktier (den "Riktade emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted