ALM Equity bygger stad i Sollentuna

ALM Equity (ägarandel 80 %) har förvärvat del av fastigheten Städet 2 i södra Häggvik, Sollentuna. Detaljplanen medger cirka 1 200 bostäder fördelat på 75 000 kvm BTA bostäder och 10 000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.

Södra Häggvik är under stor exploatering - från kontor- och industriområde till en ny, spännande stadsdel. Tillsammans med andra aktörer i området skall ALM Equity skapa en innovativ stadsdel där det bereds plats för boende, service, kontor, butiker och restauranger. Byggnationen skall uppföras med stadskaraktär, hög gestaltningsgrad, varierande lägenhetsstorlekar och med olika upplåtelseformer. Stadsrummet skall utformas med kvartersstruktur och levande gatunät där torg, lekplatser och gröna rum skall prioriteras. Stinsen och goda kommunikationer ligger några minuters gångväg bort.

"Södra Häggvik som område genomgår en stor förändring och vi ser fram emot att få vara med och utveckla Sollentunas nya stad. Vi ser Sollentuna som ett viktigt och växande centrum norr om Stockholm - där bebyggelsen influeras av stadens puls, ett utmärkt kommunikationsläge och närheten till grönområden, Edsviken och rekreationsområden. Detta är kvaliteter som vi vet att våra kunder uppskattar".

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

OM ALM Equity:
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Nerladdningsbara filer

ALM Equity och Klövern ingår samarbete i Kista

Klövern blir delägare i ALM Equitys projekt Kista Square Garden i centrala Kista
ALM Equity och Resona byggstartar 276 bostäder i Barkarbystaden

I Barkarbystaden byggstartar ALM Equity projektet Kronan. ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad (50%) kommer tillsammans med Resona (50%) att utveckla ett flerbostadshus bestående av 276 lägenheter samt lokaler mot Barkarbyvägen. Totalentreprenad utförs av ALM Equitys dotterbolag 2xA Entreprenad. De färdigställda bostäderna finansieras av Resona och förvaltas av ALM Equitys dotterbolag Smarta Hyresbostäder.
NYEMISSION (KVITTNINGSEMISSION) AV PREFERENSAKTIER I ALM EQUITY AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 13 augusti 2019, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 13 juni 2019, om en riktad nyemission av högst 1 285 926 preferensaktier.


ALM Equity och Resona byggstartar 52 bostäder på Rinkebyterrassen

På Rinkebyterrassen byggstartar ALM Equity projektet Esplanaden. ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad (50%) kommer tillsammans med Resona (50%) att utveckla ett flerbostadshus bestående av 52 lägenheter. Totalentreprenad utförs av dotterbolaget 2xA Entreprenad. De färdigställda bostäderna finansieras av Resona och förvaltas av ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder som succesivt kan nå en ägarandel på (50%).


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 13 juni 2019 varvid följande beslut fattades:


ALM Equitys dotterbolag Småa AB tilldelas markanvisning i Årstafältet, Stockholm

Småa AB har tilldelats en markanvisning i Årstafältet etapp 4b med en preliminär byggrätt om ca 12 500 kvm BTA. Marken kommer att upplåtas med tomträtt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär