ALM Equity AB (publ) tillträder Järntorget Byggintressenter AB

ALM Equity AB har idag genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB tillträtt 100 procent av aktierna i Järntorget Byggintressenter AB ("Järntorget"). Köpeskillingen om 1,7 Mdkr finansierats via en kombination av kapitalmarknadsinstrument där 1 Mdkr finansierats via obligationsmarknaden, cirka 0,4 Mdkr finansierats via riktade emissioner av preferensaktier samt en riktad emission av stamaktier på cirka 0,3 Mdkr till tidigare ägare av Järntorget.

"Vi är tacksamma för det stora intresset att investera i ALM Equity, vilket möjliggjort att finansieringen för transaktionen kunde genomföras på kort tid. Extra roligt att Dammskogen Förvaltning AB som huvudägare i Järntorget valt att investera en ansenlig del av köpeskillingen från affären i ALM Equity för att även fortsättningsvis kunna ta del av värdeskapandet från den fina verksamhet som byggts upp i Järntorget. Utöver detta var både emissionerna av preferensaktier och obligationer kraftigt övertecknade.

Förvärvet av Järntorget är ett stort steg i resan för våra Affärsområden att bli ledande inom Projektutveckling, Entreprenad och Förvaltning inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen" säger Joakim Alm, VD i ALM Equity AB.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se


ALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av villkorsändringar

De skriftliga förfaranden som initierades genom meddelanden den 9 juli 2021 ("Skriftliga Förfarandena"), avseende vissa ändringar i villkoren för ALM Equity ABs (publ) ("Bolaget" eller "ALM") utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 ("Obligationerna"), har idag avslutats.


ALM Equity AB (publ) erbjuder villkorad samtyckespremie i pågående röstningsförfaranden

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget" eller "ALM") har beslutat att komplettera nu pågående skriftliga förfaranden utfärdade genom meddelanden den 9 juli 2021 ("Skriftliga Förfarandena"), avseende Bolagets utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 ("Obligationerna"), med en samtyckespremie.


ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

ALM Equity AB (publ) emitterade den 17 juni 2021 icke säkerställda företagsobligationer om 1 000 miljoner kronor inom ett ramverk om totalt 1 250 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och en rörlig ränta motsvarande 6,50 % över 3-månaders STIBOR.Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) måndagen den 21 juni 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted