Affärsidé

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.

Verksamhet

Mål
Målet är att i varje fastighetsprojekt - genom utveckling, konceptualisering och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform - maximera det totala försäljningsvärdet för det enskilda projektet och därigenom uppnå en hög riskjusterad avkastning och värdetillväxt i ALM Equity.

Vision
ALM Equitys vision är att skapa god lönsamhet i respektive fastighetsprojekt och att vara ledande inom konceptualisering.

Verksamhet
ALM Equity är ett publikt bolag noterat på NASDAQ First North. Nuvarande verksamhet startade 2006. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Bolagets geografiska marknad är främst Stockholms län och kommunikationsnära regioner med stark tillväxt.

Projektkategorier
ALM Equity bedriver utveckling inom tre olika projektkategorier:
· Bostadsprojekt
· Planprojekt
· Projektfastigheter

Kunder
Bostadsköpare, kommersiella investerare och hyresgäster.

Affärsmodell
· Varje fastighetsprojekt är självständigt inom ALM Equity- koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering.
· Projekten bedrivs huvudsakligen i joint venture-form där ALM Equity har projektledningsansvar.
· Alla projekt anpassas efter sina egna förutsättningar och styrs på ett kostnadseffektivt sätt.
· Bolagets organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av en mindre kärnorganisation och en bred extern partnerorganisation.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted