Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Affärsidé

ALM Equity är en engagerad och aktiv ägare av fristående bolag inom fastighetsbranschen. Visionen är att vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar av den svenska fastighetsbranschen.

Verksamhet

Mål
Mål Målet är att varje verksamhet når maximerad riskjusterad avkastning på eget kapital i kombination med optimerad tillväxt.

Vision
Vision ALM Equity ska vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar i den svenska fastighetsbranschen.

Affärsidé
ALM Equity ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity de initiativ som bedöms skapa högst riskjusterad avkastning på eget kapital för varje enskild verksamhet och i nästa led skapar maximal riskjusterad avkastning på eget kapital för aktieägare.

Verksamhet
ALM Equity är ett publikt bolag noterat på NASDAQ First North. Nuvarande verksamhet startade 2006. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Bolagets geografiska marknad är främst Stockholms län och kommunikationsnära regioner med stark tillväxt.

Affärsmodell
Utvecklingen av verksamheter sker inom affärsområden som representerar olika funktioner inom fastighetsbranschen. Varje affärsområde ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt utifrån sina förutsättningar och vara fristående från de andra genom egen bolagsstruktur och finansiering. Varje affärsområde byggs upp utifrån den egna verksamhetens behov av kompetens och resurser med stöd från koncerngemensamma funktioner.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted