Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Uppdatering angående strukturaffär med US Aviation Services

Bakgrund

Den 19 oktober 2021 gick Aerowash ut med ett pressmeddelande om att Aerowash och US Aviation hade kommit överens om en tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebar att ett aktieöverlåtelseavtal skulle vara undertecknat den 21 januari 2022 och att tillträde skulle ske den 28 februari 2022. Vidare meddelades att Aerowash styrelse hade begärt ett nytt högre pris för verksamheten (22 MUSD).

Den 19 januari 2022 gick Aerowash ut med ett nytt pressmeddelande av vilket framgick dels att flera operationella framsteg skett, dels att den kommersiella driftsättningen i USA ännu inte kommit till stånd och den ovan angivna transaktionen därför inte kunde genomföras inom ramen för tidsplanen.

Nuläge

US Aviation har nu meddelat att den kommersiella driftsättningen hos Delta Airlines beräknas ske någon gång mellan 15 mars och den 1 april eller däromkring. Förutsatt att så sker har US Aviation vidare meddelat att man har för avsikt att därefter fortsätta samt slutföra transaktionsprocessen.

Aerowash styrelse ser fortsatt positivt på transaktionen. US Aviation fortsätter att investera i att bygga upp Aerowash varumärke och marknad i USA. Båda parter arbetar för att den kommersiella driftsättningen ska ske så snart som möjligt. Maskinerna fungerar, US Aviations personal har genomgått utbildning och är certifierade.

Tidpunkten för den kommersiella driftsättningen är dock en händelse som ligger inom Delta Airlines kontroll, vilket innebär att Aerowash och US Aviation har begränsade möjligheter att påverka när denna aktivitet sker. Det är också viktigt att betona att en eventuell transaktion inte är klar förrän ett undertecknat överlåtelseavtal är på plats. Med dessa reservationer kommer Aerowash styrelse att efter bästa förmåga verka för ett genomförande av transaktionen.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 15:29 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted