Svensk robot löser hållbar flygplanstvätt när flygmarknaden lyfter

Marknadsanalys globalt flyg: återhämtningen redan stark på de stora inrikesmarknaderna och resenärerna förväntar sig ett hållbart flyg

Emissionsaktuella Aerowash är en patentsökt svensk robot-lösning på ett miljö- och kostnadsproblem som flygbolagen måste tackla när Corona-restriktionerna lyfts. För att flyga ekonomiskt och hållbart tvättas flygplan exteriört regelbundet, ett arbete som oftast utförs manuellt med användning av stora mängder vatten, kemikalier och i en krävande arbetsmiljö. På de två största marknaderna för inrikesflyg, USA och Kina, har inrikesflyget redan återhämtat sig och här finns Aerowash med sin robot i partnerskap och Joint Ventures.

"Efter Coronakrisen förväntar sig kräsna resenärer ett hållbart flyg. Bolagen har förståeligt nog dålig ekonomi och stort tryck på sig att bli mer effektiva. Med vår MaaS-lösning* kan våra partners hyra den nya robotmodellen AW18 och tvätta säkert, effektivt och hållbart" säger Niklas Adler, CEO på Aerowash.

Bolaget har inför en pågående företrädesemission gjort en marknadsanalys. Coronakrisen har fått många att tänka efter kring sitt resande och samtidigt är de uppdämda behoven av både affärsresor och privata resor stora. I IATA:s senast publicerade undersökning säger 57 procent att de avser att resa inom 2 månader efter att restriktionerna har upphört. 81 procent uppgav att de kommer vara mer benägna att resa efter att de har vaccinerats.

"Marknaden för automatiserade lösningar inom flygplanstvätt är till stora delar helt obearbetad. Vi har lätt att diskutera nya affärer och därför genomför vi en emission i detta intressanta läge för att kunna dra nytta av dessa möjligheter" säger Niklas Adler.

Även om flygtrafiken globalt enligt IATA minskade med cirka 90 procent vid en jämförelse av april 2020 med april 2019 (mätt i RPK - intäkt per passagerarkilometer) så har både den amerikanska och den kinesiska inrikesmarknaden klarat sig bättre jämfört med Europa och är nu i stort sett återhämtade till pre-Corona-nivå. Under kommande period 2021-2026 bedömer Boeing att det globala antalet civila flygplan ökar från 25 900 till 48 400, motsvarande 87 procent. Både potentiella och befintliga plan måste tvättas effektivt, miljövänligt och säkert.

"Den uppdaterade roboten AW18 lanseras sommaren 2021 och har längre räckvidd och flexiblare arm och borsthuvud än vår tidigare modell AW 12 som bland annat redan tjänstgjort i flera år på Helsingfors flygplats. Enligt våra egna beräkningar uppgår bolagets årliga, adresserbara marknad till minst 2 miljarder SEK " säger Niklas Adler.

Bolagets orderstock uppgick per 26 februari 2021 till cirka 10 MSEK och förväntas nu öka starkt då två nya term sheets tecknats avseende etablering av Joint Ventures i Kina och Gulfstaterna. Ökad efterfrågan i USA förväntas också bidra till en växande orderstock.

Bolaget startades 2013 av bröderna Niklas och Joakim Adler. Aerowash har starka säljpartners i de största flygmarknaderna USA, Kina och Mellanöstern. Koncernen med moderbolaget Aerowash AB (publ), listades på Aktietorget (idag Spotlight Stock Market) i februari 2017, och bolaget fick då ett betydligt ökat fokus på teknikutveckling. Nu genomförs en företrädesemission för att fylla på kassan och satsa ytterligare på sälj och marknadsföring.

*) = Machine As A Service

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Sammandrag Q3 med VD-ord
Uppdatering om strukturaffär med US Aviation

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.Halvårsrapport

Sammandrag H1 2021Sista dag för handel med Aerowash BTA B den 15 juli 2021

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.


Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted