Styrelsen och flera större aktieägare tecknade aktier i den riktade emissionen som genomfördes 19 maj 2021

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") genomförde en riktad emission den 19 maj 2021 om 2000000 B-aktier, motsvarande 17,0 MSEK ("Riktade emissionen"), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020. Bolagets styrelseledamöter tecknade tillsammans, privat och via bolag, 829 944 B-aktier, motsvarande cirka 41,5 procent av den Riktade emissionen. Vidare tecknade andra befintliga aktieägare 416 207 B-aktier i den Riktade emissionen. Totalt tecknades 1246 151 B-aktier av befintliga aktieägare i Aerowash, motsvarande cirka 62,3 procent av den Riktade emissionen. Befintliga aktieägare har genom ingångna avtal överlåtit samtliga sina teckningsrätter i företrädesemissionen som offentliggjordes 19 maj 2021 ("Företrädesemissionen" tillsammans med den Riktade emissionen "Emissionerna"), till part som åtagit sig att låta teckningsrätterna förfalla. Sammanlagt cirka 2000 000 teckningsrätter, motsvarande volymen av den Riktade emissionen, kommer att förfalla på detta sätt. Genom dessa överlåtelser minimeras utspädningseffekten för övriga aktieägare med anledning av den Riktade emissionen.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Aerowash i samband med Emissionerna. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Adler, grundare och VD, Aerowash AB (publ)
Tel: +46 73 679 39 37
E-mail: [email protected] 

Om Aerowash:
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Aerowashs B-aktier är noterade på Spotlight Stock Market under kortnamnet AERW B.

För mer information, vänligen besök: https://www.aerowash.com

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Halvårsrapport

Sammandrag H1 2021Sista dag för handel med Aerowash BTA B den 15 juli 2021

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.


Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 


Svensk robot löser hållbar flygplanstvätt när flygmarknaden lyfter

Marknadsanalys globalt flyg: återhämtningen redan stark på de stora inrikesmarknaderna och resenärerna förväntar sig ett hållbart flyg


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted