Sista dag för handel med Aerowash BTA B den 15 juli 2021

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen tillförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Aerowash BTA B är den 15 juli 2021. Stoppdag hos Euroclear är den 19 juli 2021 och de nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 21 juli 2021.

ISIN-kod för BTA B är SE0016074553 och kortnamn är AERW BTA B.

Genom registreringen avseende inbetald likvid om 21 924 781 SEK ökar Aerowash aktiekapital med 2 579 386,00 SEK till 9 517 513,00 SEK. Antalet B-aktier ökar med 2 579 386 till 9 317 513 B-aktier. Bolaget har även 200 000 A-aktier utestående.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected] 

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. 


Bokslutskommuniké för 2021

Sammandrag bokslutskommuniké 2021 med VD-ord
Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Sammandrag Q3 med VD-ord
Uppdatering om strukturaffär med US Aviation

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.Halvårsrapport

Sammandrag H1 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted