Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023

Under kvartalet har betydande förbättringar implementerats på bolagets spelplattform KoGaMa, både vad gäller användarnas kreativa möjligheter samt säkerheten i plattformens övergripande system. Implementeringen av premierade annonser i spelen fortsätter för att förhöja spelupplevelse och förstärka bolagets intäktsström.

KVARTALET JANUARI - MARS I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 346 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -4 487 tkr (-2 977 tkr) eller -0,15 SEK (-0,20 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -3 901 tkr (-6 174 tkr)
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7 226 tkr (23 116 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 24 055 tkr (28 990 tkr).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

[email protected]

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted