Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020

Under kvartalet genomfördes först en nyemission om 60 MSEK varpå Bolaget justerade sina planer efter de förbättrade förutsättningarna och tillsatte 8 nya strategiska befattningar.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).

· Nettoresultatet uppgick till -6,5 MSEK, (-6,4 MSEK) eller -0,45 SEK
(-0,72 SEK) per aktie.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -5,9 MSEK (-6,6 MSEK)

· Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 57,5 MSEK (10,7 MSEK).

· Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 77,1 MSEK (32,1 MSEK).

· I början på oktober genomfördes en nyemission av 4 444 444 aktier till en emissionskurs om 13,50 SEK per aktie. Bolaget tillfördes ca 60,0 MSEK genom nyemissionen. Antalet aktier efter genomförd nyemission är 15 069 686.

· Bolaget har rekryterat sex befattningar enligt plan, varav en Creative Director

· Under december visade Bolaget på ett ökat användarengagemang med färre användare

· Bolaget meddelade att be byter likviditetsgarant till Pareto Securities

PERIODEN JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,1 MSEK
(0,0 MSEK).

· Nettoresultatet uppgick till -20,5 MSEK, (-10,1 MSEK) eller -1,84 SEK (-1,96 SEK) per aktie.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -21,3 MSEK (-14,1 MSEK)

· Under juni månad bildades Adventure Box Incentive AB som ska förvalta bolagets incitamentsprogram.

· I början på april genomfördes en nyemission av 1 412 231 aktier till en emissionskurs om 6,50 SEK per aktie. Bolaget tillfördes ca 9,2 MSEK genom nyemissionen.

· I början på oktober genomfördes en nyemission av 4 444 444 aktier till en emissionskurs om 13,50 SEK per aktie. Bolaget tillfördes ca 60,0 MSEK genom nyemissionen. Antalet aktier efter genomförd nyemission är 15 069 686.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Bolaget har rekryterat två befattningar enligt plan, varav en heltids-CFO.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 februari 2021 kl 8:00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted