INTERIM REPORT 1 JANUARY- 31 MARS 2021

A quarter characterized by a continued strong focus on creating an excellent product for our users. We have had the pleasure of reporting on various aspects of increased user engagement where we see more loyal users and an increased proportion of returning users.

QUARTER JANUARY 1 - MARS 31 IN SUMMARY

 • The Group's net sales during the quarter were SEK 0.0 million (SEK 0.0 million).
 • Net income amounted to SEK -5.4 million (SEK -5.1 million) or SEK -0.36 (SEK -0.56) per share before dilution.
 • Net cash flow before financial items was SEK -9.0 million (SEK -5.8 million)
 • The company's cash and cash equivalents at the end of the quarter amounted to SEK 48.8 million (SEK 4.8 million).
 • The Group's equity at the end of the quarter amounted to SEK 71.7 million (SEK 27.0 million).
 • The company has recruited two positions according to plan, of which one a full-time CFO.
 • The company reported increased user engagement.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • The company has entered into a partnership with Gestrument to enable Adventure Box game creators to easily create and use interactive music in the computer games and audiovisual experiences they create.
 • Since April 1, the company has new premises in Wenner-Gren Center, Sveavägen 166.
 • Adventure box AB changes certified advisor to Aktieinvest. Aktieinvest FK AB will take over as Certified Adviser on August 17, 2021. Until then, Redeye AB will continue to act as Certified Adviser for the company.
 • Rikard Herlitz as elected as a board members at the AGM.
 • At the Annual General Meeting, it was also decided to Establish a warrant-based incentive program for key personnel in accordance with the Board's proposal, involving the issue of a maximum of 100,000 warrants of series 2021/2024: 1 and Establishment of a warrant-based incentive program for board members in accordance with 20,000 warrants of series 2021/2024: 2.

The report is attached to this press release and is available via the following link: https://corp.adventurebox.com/en/investors/financial-reports/

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Christopher Kingdon, CEO Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

ABOUT ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, the leading social cloud gaming platform for user-created games, makes it easy and fun to make, share and play 3D games online. The company's world-leading streaming technology is patent protected. Founded in Stockholm 2014, the company also has staff in Paris, Seville, Malta and Cobenhaben. Adventure Box is traded at Nasdaq First North Growth Market under the short name ADVBOX and ISIN code SE0012955276.

Redeye AB with email certifiedadviser@redeye.se and phone number +46 8 121 576 90 is the company's Certified Adviser.

This information is such that Adventure Box Technology AB (publ) is required to disclose in accordance with the EU Market Abuse Regulation. Information was provided through the above contact persons' publication for publication on 28 May 2021 at 8:00 CET.

ADVENTURE BOX: LÄGRE TILLVÄXTKOSTNADER OCH NYA FÖRBÄTTRINGAR

Under juli släppte bolaget flera förbättringar av produkten samtidigt som kundanskaffningskostnaderna sänktes med 47%.


ADVENTURE BOX: LOWER GROWTH COSTS AND PLATFORM IMPROVEMENTS

The company released several improvements to the product while reducing customer acquisition costs by 47% in July.


ADVENTURE BOX SER EN ÖKNING AV ANDELEN ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE

Andelen återvändande användare ökar med 3 procentenheter under juni. Från 20% i maj till 23% i juni. 46 664 av de 200 688 månatliga besökarna var nu återvändande.


ADVENTURE BOX SEES AN INCREASE IN THE RATE OF RETURNING USERS

The proportion of returning users increased by three percentage points in June, from 20% in May to 23%. 46,664 of the 200,688 monthly visitors are now returning.


FORTSATT ÖKNING AV SPELTID

Spelsessionstiden ökar med ytterligare 16%, från 7:24 minuter i mars till 8:40 minuter i maj.


CONTINUED INCREASE OF PLAY TIME

Game session time increased by another 16%, from 7:24 minutes in March to 8:40 minutes in May.


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2021

Ett kvartal som präglats av ett fortsatt starkt fokus på att skapa en utmärkt produkt för våra användare. Vi har haft glädjen att rapportera om olika aspekter av ett ökat användarengagemang där vi ser fler lojala användare och en ökad andel återvändande användare.


INTERIM REPORT 1 JANUARY- 31 MARS 2021

A quarter characterized by a continued strong focus on creating an excellent product for our users. We have had the pleasure of reporting on various aspects of increased user engagement where we see more loyal users and an increased proportion of returning users.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.


BULLETIN FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

At today's Annual General Meeting of Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 (the "Company"), the decisions set forth below were made. All decisions were in accordance with the submitted proposals, which are described in detail in the AGM documents available on the company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX AB BYTER CERTIFIED ADVISER TILL AKTIEINVEST

Adventure Box AB (publ) ("Bolaget") (Nasdaq First North Growth
Market) meddelar idag att Bolaget har ingått avtal med Aktieinvest FK
AB avseende tjänsten som Certified Adviser.


ADVENTURE BOX AB CHANGE CERTIFIED ADVISOR TO AKTIEINVEST

Adventure Box AB (publ) ("The Company") (Nasdaq First North Growth
Market) today announces that The Company has entered into an
agreement with Aktieinvest FK AB regarding the service as a Certified
Adviser.


ÖKNING AV ANDELEN ICKE-KÖPT TRAFIK

Andelen användare som kommer till Adventure Box spelplattform via sociala medier har ökat med 624% de senaste sex månaderna. Under samma period har andelen som kommer organiskt stigit med 385%.


SIGNIFICANT INCREASE OF NON-PURCHASED TRAFFIC TO ADVENTURE BOX

The proportion of users who come to the Adventure Box gaming platform via social media has increased by 624% over the last six months. During the same period, the organic share rose by 385%.


ADVENTURE BOX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2020

Från och med idag finns Adventure Box årsredovisning för 2020 tillgänglig i svensk och engelsk version på bolagets webbplats corp.adventurebox.com


ADVENTURE BOX PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2020

Today, Adventure Box published the Annual Report for 2020 on the corporate website, corp.adventurebox.com


Kallelse till årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("Adventure Box" eller
"bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.


Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för
bolaget, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras
enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare
att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom
att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.


Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs torsdagen den 20 maj
2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday 20 May 2021.

In the light of the current situation regarding the coronavirus, the Board of Directors of the company has resolved that the Annual General Meeting will be held by postal voting only, in accordance with the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. The Annual General Meeting will therefore be held without the possibility for shareholders to attend in person or through a proxy. Instead, shareholders can participate in the Annual General Meeting by voting and submitting questions in advance pursuant to the instructions described below.

Information about the resolutions passed by the Annual General Meeting will be published on Thursday 20 May 2021, as soon as the result of the postal voting has been finally confirmed.


GESTRUMENT LÅTER ADVENTURE BOX-ANVÄNDARE SKAPA ADAPTIV MUSIK

Adventure Box och Gestrument inleder ett samarbete för att göra det möjligt för Adventure Box-spelskapare att enkelt skapa och använda interaktiv musik i de dataspel och audiovisuella upplevelser de skapar.


GESTRUMENT LETS ADVENTURE BOX USERS CREATE ADAPTIVE MUSIC

Adventure Box and Gestrument begin a collaboration to enable Adventure Box game creators to easily make and use interactive music in the computer games and audiovisual experiences they create.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted