Adventure Box Technology slutför nyemission och tar sikte på börsen

Stockholm, Sverige - Happy L-Lord AB u.n. till Adventure Box Technology AB slutför en pågående nyemission, föreslår ändringar i bolagsordningen och stärker ledning och styrelse för att möjliggöra en börsnotering.

Ändringarna kommer behandlas på den kommande årsstämman där också förslag om namnändring till Adventure Box Technology AB kommer beslutas. För att stärka kompetensen, och förbereda för en eventuell notering, föreslås två nya styrelseledamöter båda med stor erfarenhet från noteringsprocesser och arbete i noterade bolag. Samtidigt har bolaget rekryterat Hans Richter som ny CFO.

Huvudmålsättningen är att en eventuell notering skall kunna genomföras under tredje kvartalet 2019. Innan dess avser bolaget att under våren 2019 genomföra en större ägarspridning, främst riktad mot institutionella investerare och investerare med fokus på Game Tech.

"Adventure Box är världens ledande online-plattform för delning av användarutvecklade spel. Trenden att spelarna själva vill utveckla, dela och spela egna spel ökar snabbt." säger Christopher Kingdon, VD och medgrundare av Adventure Box.

Förutom att Adventure Box är den ledande delningsplattformen för användarutvecklade online-spel erbjuder Adventure Box möjligheten att bygga vidare på det världsledande spelet Minecraft.

Adventure Box och Minecraft

Adventure Box har utvecklat en unik teknologi som läser Minecrafts filformat vilket innebär att användare kan importera allt man byggt i Minecraft till Adventure Box och där ges möjligheten att, genom att addera figurer, dialog, beteenden och handling, konvertera en statisk Minecraft-modell till ett dynamiskt spel.

"Idag är det redan populärt att skapa och spela så kallade "Minecraft mods", "mods" efter modifierade versioner av Minecraft. Detta är egentligen egna spel baserade på Minecraft, men att skapa ett "Minecraft mod" kräver avancerade programmeringskunskaper och dyra hyrda servrar." säger Christopher Kingdon. "Genom att använda Adventure Box som plattform når vi en global bas av Minecraft-användare som kan förädla det de redan byggt, helt utan några programmeringskunskaper."

Med Adventure Box så skapar man sina online-spel med helt grafiska interface och utan att själv betala för, och konfigurera en server. Skapandet sker helt i Adventure Box plattform, endast Minecrafts öppna filformat läses. Alla 3D och spelelement tillhör helt och hållet Adventure Box.

Utöver figurer, som placeras ut i spelet och ges olika karaktärsdrag, beteenden och dialoger, kan användaren även skapa berättelsepunkter som definierar hur en historia eller ett skeende utvecklas. Idag kan spelare skapa både roll och berättelsespel samt kamp och "battle" spel.

Med Adventure Box bygger användaren handling, snarare än att bara bygga med block, samtidigt som användarna kan dela och bjuda in andra användare att vara med i berättelsen i form av ett interaktivt spel.

Fakta om Adventure Box

Adventure Box har smyglanserats under året men har trots det redan över 40,000 användare. Utvecklingen har skett i samarbete testspelare vars åsikter, erfarenheter och insikter har varit avgörande för att skapa en plattform som verkligen är till för spelare och användare.

Även om andra försökt skapa verktyg med vilka användare kan skapa egna spel så Adventure Box än så länge ensamma om att ha klarat av den svåra tekniska utmaningen i att skapa en plattform som dels gör det enkelt att skapa spel och samtidigt inte kräver nedladdning av plattform eller spel.

Eftersom 60 - 80 procent av användare inte laddar ned programvara är det avgörande för en delningsplattform för innehåll utvecklat av användarna, att det inte krävs nedladdning för att utveckla och spela, utan att användarupplevelsen levereras helt online, i molnet och användarens Webbrowser. Adventure Box teknologi är patenterad i USA.

Adventure Box grundades i Stockholm 2014 och bolaget har personal och kontor i Paris, London och Sevillia.

Stockholm den 29 november 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christoffer Kingdon
VD och grundare
E-post: chris@happylandlord.se
Mobil: +46 (0)73 051 1414
Skype: c.h.kingdon

Besök oss gärna på: www.adventurebox.com

Föreslagna nya styrelseledamöter:

Christine Rankin:

 • CFO i Cherry AB (publ), styrelseledamot i flera av Cherrys bolagen.
 • F.d. styrelseledamot finska Tecknopolis plc och ordförande i deras Audit Committee (2017-2018)
 • Head of Financial Control Europe och AsiaPac för Nasdaq (2017)
 • Head of Corporate Control, Spotify (2014-2015)
 • Revisor och Partner på PWC, 1988-2014
 • Erfarenhet av arbete med börsnoteringar.

Läs mer: https://www.linkedin.com/in/christine-rankin-94a4355/

Staffan Eklöw:

 • Jurist, Partner i Eklöw Business Law AB
 • Styrelseordförande i Bublar Group AB (publ)
 • Styrelseledamot i HDR Sweden AB
 • Partner och Managing Partner I Advokatfirman Lindahl (2000-2013)
 • Chefsjurist TV4 (1994-2000)
 • Erfarenhet av arbete med börsnoteringar.

Läs mer: https://www.linkedin.com/in/staffan-eklöw-b174621a/

Kallelse till årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("Adventure Box" eller
"bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.


Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för
bolaget, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras
enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare
att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom
att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.


Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs torsdagen den 20 maj
2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday 20 May 2021.

In the light of the current situation regarding the coronavirus, the Board of Directors of the company has resolved that the Annual General Meeting will be held by postal voting only, in accordance with the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. The Annual General Meeting will therefore be held without the possibility for shareholders to attend in person or through a proxy. Instead, shareholders can participate in the Annual General Meeting by voting and submitting questions in advance pursuant to the instructions described below.

Information about the resolutions passed by the Annual General Meeting will be published on Thursday 20 May 2021, as soon as the result of the postal voting has been finally confirmed.


GESTRUMENT LÅTER ADVENTURE BOX-ANVÄNDARE SKAPA ADAPTIV MUSIK

Adventure Box och Gestrument inleder ett samarbete för att göra det möjligt för Adventure Box-spelskapare att enkelt skapa och använda interaktiv musik i de dataspel och audiovisuella upplevelser de skapar.


GESTRUMENT LETS ADVENTURE BOX USERS CREATE ADAPTIVE MUSIC

Adventure Box and Gestrument begin a collaboration to enable Adventure Box game creators to easily make and use interactive music in the computer games and audiovisual experiences they create.


ANVÄNDARNA LÄGGER VÄSENTLIGT MER TID PÅ ADVENTURE BOX

Den genomsnittliga sessionstiden på spelplattformen har nära fyrfaldigats.


USERS SPEND SIGNIFICANTLY MORE TIME ON ADVENTURE BOX

The average session time on the gaming platform has almost quadrupled.


VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR ATT RIKARD HERLITZ VÄLJS IN I STYRELSEN

Valberedningen i Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin, Claes Kalborg och Jason Williams samt nyval av Rikard Herlitz vid årsstämman 2021. Vidare föreslås omval av Örjan Frid till styrelseordförande.


THE NOMINATION COMMITTEE PROPOSES THAT RIKARD HERLITZ BE ELECTED TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Nomination Committee of Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") proposes re-election of the Board members Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin, Claes Kalborg and Jason Williams as well as the election of Rikard Herlitz at the 2021 Annual General Meeting. Örjan Frid is proposed for re-election as Chairman of the Board.


FLER LOJALA ANVÄNDARE OCH ÖKAD ANDEL ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE

Produktförbättringar och fler lojala "super-användare" leder till en ökad andel återvändande användare under februari jämfört med januari, från 24,0% till 26,3%.


MORE LOYAL USERS AND AN INCREASED SHARE OF RETURNING USERS

Product improvements and more loyal "super-users" lead to an increased share of returning users in February compared to January, from 24.0% to 26.3%.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020

Under kvartalet genomfördes först en nyemission om 60 MSEK varpå Bolaget justerade sina planer efter de förbättrade förutsättningarna och tillsatte 8 nya strategiska befattningar.


INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

During the quarter, a new share issue of SEK 60 million was first carried out, after which the Company adjusted its plans according to the improved conditions and appointed 8 new strategic positions.


FLER BESÖKARE TROTS SÄNKT MARKNADSFÖRINGSKOSTNAD

Under januari ökade antalet besökare från 231 062 till 317 804, kundanskaffningskostnaderna sänktes från 0,28kr till 0,09kr och andelen återvändande användare från 25% till 24%.


MORE VISITORS DESPITE LOWER MARKETING SPEND

In January the number of platform visitors increased from 231,062 to 317,804, customer acquisition costs were lowered from SEK 0.28 to SEK 0.09, and the share of returning users decreased from 25% to 24%.


NY CFO TILL ADVENTURE BOX

Adventure Box rekryterar som ny Chief Finance Officer Sofia Nilsson. Sofia kommer närmast från en position som VP GROW and Head of Accounting hos Nordic Insource Solutions AB. Hon tillträder sin tjänst den 20 april 2021 och efterträder nuvarande CFO Hans Richter.


ADVENTURE BOX WELCOMES NEW CFO

Adventure Box welcomes Sofia Nilsson as new Chief Financial Officer. Sofia leaves her current position as VP GROW and Head of Accounting at Nordic Insource Solutions AB and will begin her new role on April 20,th 2021, replacing the current CFO Hans Richter.


DECEMBER: ÖKAT ANVÄNDARENGAGEMANG MED FÄRRE ANVÄNDARE

Användarstudier och därpå genomförda produktförbättringar har resulterat i bättre användarbeteende, ökad tid spenderad på webbplatsen och fler återvändande användare.


DECEMBER: INCREASED USER ENGAGEMENT WITH FEWER USERS

User experience research followed by product improvements have resulted in better user behavior, increased time spent on site and more returning users.


ADVENTURE BOX JULBREV 2020-12-23

Kära Adventure Box-ägare och/eller Adventure Box-följare!


ADVENTURE BOX CHRISTMAS LETTER 2020-12-23

Dear Adventure Box owner and / or Adventure Box follower,


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted