ADVENTURE BOX JULBREV 2020-12-23

Kära Adventure Box-ägare och/eller Adventure Box-följare!

Vilket konstigt år vi haft. Corona har gjort 2020 till ett svårt år för vårt samhälle, och för många av oss som individer, men för Adventure Box, som bolag, har 2020 varit ett fantastiskt år.

Fjärde kvartalet började med en viktig nyemission om 60 MSEK. Sedan dess har vi stärkt organisationen med flera seniora medarbetare: en Creative Director, en Community Manager, två Java-programmerare och två JavaScript-programmerare. Vi utvärderar nu flera kandidater för de resterande roller vi vill fylla under det första kvartalet nästa år, en CFO, en 3D programmerare och en användargränssnittsdesigner (se https://careers.adventurebox.com/)

Med dessa 9 rekryteringar växer vi organisationen från 13 till 22 heltidsroller. 16 i Sverige, två i Frankrike, två i Spanien, en på Malta och en i Danmark. Vi stöds även av flera deltidskonsulter världen över.

Att vår organisation är så distribuerad gör att vi från början byggt våra system och arbetssätt för att arbeta online. Under Corona-tiden har vi sparat in på restid och blivit mer effektiva. Det sagt så ser vi fram mot att post-Corona träffas på vårt nya kontor i Wenner-Gren Center. Att lokalen ligger i utkanten av stadskärnan gör hyran lite lägre. Att huset bär entreprenören Axel Wenner-Grens namn gör symbolvärdet lite högre. Liksom Axel Wenner-Gren har vi globala ambitioner.

Under kvartalet så har vår aktiekurs vikt något. Det är naturligtvis alltid svårt att förstå sig på de kortsiktiga variationerna i aktiekurser. Vad gäller vår kanske det beror på att det är svårare att förklara vår sedan slutet av oktober uppdaterade strategi. Efter att under ca 1,5 år lärt oss mycket om hur vi extremt priseffektivt lockar användare med olika beteenden till Adventure Box, fokuserar vi nu på en specifik sorts nyckelanvändare. Vi jobbar så nära dessa användare vi kan, för att tillsammans med dem utveckla vår plattform så att den fungerar så bra som möjligt. Över tiden kommer vi addera fler och fler nyckelanvändare och det spelinnehåll de skapar och delar kommer sedan leda till att vår organiska tillväxt passerar den virala brytpunkten där den blir exponentiell. Detta kommer i sin tur leda till ett betydande aktieägarvärde.

https://corp.adventurebox.com/se/press kan ni följa våra pressreleaser.

Vi har också en Facebook-grupp riktad till Adventure Box-ägare. Se https://www.facebook.com/groups/2502934713133755

Får ni lite vilsam tid över under helgen så vill ni kanske passa på och spela några julspel, t.ex. detta: Santa's Little Helpers:

https://www.adventurebox.com/play/17ca3749-c0e1-4c71-b442-99f3b3fe0a29

Jag önskar er en mycket God Jul och ett Gott Nytt År!


Christopher Kingdon

chris@adventurebox.com
corp.adventurebox.com
VD, styrelseledamot och medgrundare
Adventure Box Technology AB (publ)
073-051 1414

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

FLER LOJALA ANVÄNDARE OCH ÖKAD ANDEL ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE

Produktförbättringar och fler lojala "super-användare" leder till en ökad andel återvändande användare under februari jämfört med januari, från 24,0% till 26,3%.


MORE LOYAL USERS AND AN INCREASED SHARE OF RETURNING USERS

Product improvements and more loyal "super-users" lead to an increased share of returning users in February compared to January, from 24.0% to 26.3%.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020

Under kvartalet genomfördes först en nyemission om 60 MSEK varpå Bolaget justerade sina planer efter de förbättrade förutsättningarna och tillsatte 8 nya strategiska befattningar.


INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

During the quarter, a new share issue of SEK 60 million was first carried out, after which the Company adjusted its plans according to the improved conditions and appointed 8 new strategic positions.


FLER BESÖKARE TROTS SÄNKT MARKNADSFÖRINGSKOSTNAD

Under januari ökade antalet besökare från 231 062 till 317 804, kundanskaffningskostnaderna sänktes från 0,28kr till 0,09kr och andelen återvändande användare från 25% till 24%.


MORE VISITORS DESPITE LOWER MARKETING SPEND

In January the number of platform visitors increased from 231,062 to 317,804, customer acquisition costs were lowered from SEK 0.28 to SEK 0.09, and the share of returning users decreased from 25% to 24%.


NY CFO TILL ADVENTURE BOX

Adventure Box rekryterar som ny Chief Finance Officer Sofia Nilsson. Sofia kommer närmast från en position som VP GROW and Head of Accounting hos Nordic Insource Solutions AB. Hon tillträder sin tjänst den 20 april 2021 och efterträder nuvarande CFO Hans Richter.


ADVENTURE BOX WELCOMES NEW CFO

Adventure Box welcomes Sofia Nilsson as new Chief Financial Officer. Sofia leaves her current position as VP GROW and Head of Accounting at Nordic Insource Solutions AB and will begin her new role on April 20,th 2021, replacing the current CFO Hans Richter.


DECEMBER: ÖKAT ANVÄNDARENGAGEMANG MED FÄRRE ANVÄNDARE

Användarstudier och därpå genomförda produktförbättringar har resulterat i bättre användarbeteende, ökad tid spenderad på webbplatsen och fler återvändande användare.


DECEMBER: INCREASED USER ENGAGEMENT WITH FEWER USERS

User experience research followed by product improvements have resulted in better user behavior, increased time spent on site and more returning users.


ADVENTURE BOX JULBREV 2020-12-23

Kära Adventure Box-ägare och/eller Adventure Box-följare!


ADVENTURE BOX CHRISTMAS LETTER 2020-12-23

Dear Adventure Box owner and / or Adventure Box follower,


MICHAEL BENDSEN NY CREATIVE DIRECTOR PÅ ADVENTURE BOX

Efter ett framgångsrikt samarbete under 2020 går nu Michael Bendtsen, välkänd spelentrepenör och en av skaparna av spelplattformen KOGAMA, in i Adventure Box ledningsgrupp som Creative Director.


ADVENTURE BOX SIGNS MICHAEL BENDTSEN AS CREATIVE DIRECTOR

After an autumn of close and successful collaboration, Michael Bendtsen, a well-known games entrepreneur and one of the creative minds behind the gaming platform KOGAMA, joins the leadership team at Adventure Box AB as Creative Director.


Adventure Box byter likviditetsgarant till Pareto Securities

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB ("Pareto Securities"). Det nya avtalet träder i kraft den 1 februari 2021.


Adventure Box appoints Pareto Securities as liquidity provider

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or "the Company") hereby announces that the Company is changing liquidity guarantor to Pareto Securities AB ("Pareto Securities"). The new agreement enters into force on February 1, 2021.


FOKUS GER FÄRRE BESÖKARE

Adventure Box sedan tidigare kommunicerade marknadsföringsstrategi, att fokusera på de användare som skapar och delar innehåll resulterar, som väntat, i initialt färre användare. 1-6 dec sjunker antalet webbsidesbesökare med 67% jämfört med 1-6 november.


FOCUS RESULTS IN FEWER USERS

Adventure Box's previously communicated marketing strategy, focusing on users who create and share content results, as expected, in initially less users. December 1-6, the number of website visitors decreases by 67% compared to November 1-6.


ANDELEN REGISTRERADE ANVÄNDARE ÖKAR TROTS MINSKAD ANNONSERING

Adventure Box har påbörjat en ny strategi fokuserad på att attrahera spelskapare som registrerar sig och skapar spel och har som en del i denna strategi avslutat marknadsföring mot andra kundsegment. Strategin har fallit väl ut och antalet nyregistrerade konton har ökat med 26% jämfört med oktober trots en total minskning av antalet webbsidesbesökare med 42%.


Registered Adventure Box Users Increase Despite Reduced Ad Spend

New strategy places focus on game makers


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted