Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

ADVENTURE BOX BYTER CERTIFIED ADVISER TILL REDEYE AB

Adventure Box Technology AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser.


ADVENTURE BOX CHANGES CERTIFIED ADVISOR TO REDEYE AB

Adventure Box Technology AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market) today announces that the company has entered into an agreement with Redeye AB regarding the service as a Certified Adviser.


+100% BESÖKARE PÅ TRE MÅNADER

Under maj ökade antalet Adventure Box-besökare med 24% till 2 112 754. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 49% till 537 356. Kundanskaffningskostnaden minskade med 8% till 0,11 kr.


+100% VISITORS IN THREE MONTHS

During May, Adventure Box visitors increased by 24% to 2,112,754. At the same time, the number of returning visitors increased by 49% to 537,356. Customer Acquisition Cost decreased by 8% to SEK 0.11.


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2020

Rekordlåga kundanskaffningskostnader, samarbeten med fler Minecraft YouTubers, en etablerad annonsmodell, utveckling av ett mer mobilvänligt socialt användargränssnitt för delning av nytt innehåll, Adventure Box Pro och Academy-koncept och en ytterligare stärkt organisation bäddar för ett spännande andra kvartal.


INTERIM REPORT 1 JANUARY- 31 MARCH 2020

Record low customer acquisition costs, collaborations with more Minecraft YouTubers, an established advertising model, the development of a more mobile-friendly social user interface for new content sharing, Adventure Box Pro and Academy concepts, and a further strengthened organization pave the way for an exciting second quarter.


KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Adventure Box Technology AB (publ) ("Bolaget") höll under onsdagen 13 maj 2020 sin årsstämma för det förlängda verksamhetsåret 1 september 2018 till 31 december 2019 i Stockholm där det bland annat fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, corp.adventurebox.com.


BULLETIN FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Adventure Box Technology AB (publ) ("The Company") held its Annual General Meeting on Wednesday, May 13, 2020 for the extended fiscal year September 1, 2018 to December 31, 2019 in Stockholm, where the following decisions were made, among other things. For more detailed information on the content of the resolutions, please refer to the notes of the Annual General Meeting and complete proposals for resolutions, previously published and available on the Company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX SKAPAR RÅDGIVANDE STYRELSE

Martin Sandberg, Director of Subscriptions på Spotify, Arvid Klingström, Head of Player Services hos Paradox och Anders Ramsten, flerårig tillväxtinvesterare, ansluter sig till den rådgivande styrelsen för Adventure Box.


ADVENTURE BOX FORMS ADVISORY BOARD

Martin Sandberg, Director of Subscriptions at Spotify, Arvid Klingström, Head of Player Services at Paradox and Anders Ramsten, multi-year growth investor, join to form the Adventure Box advisory board.


ADVENTURE BOX: FORTSATT TILLVÄXT OCH REKORDLÅG KUNDANSKAFFNINGSKOSTNAD

Under april ökade antalet Adventure Box-besökare med 20% till 1 701 756. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 9% till 359 556. Kundanskaffningskostnaden minskade med 20% till 0,12 kr.


ADVENTURE BOX: CONTINUED GROWTH AND RECORD LOW CUSTOMER ACQUISITION COST

During April, the number of Adventure Box visitors increased by 20% to 1,701,756. At the same time, the number of returning visitors increased by 9% to 359,556. Customer Acquisition Cost decreased by 20% to SEK 0.12.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 ("Bolaget") håller årsstämma ("stämman") onsdagen den 13 maj 2020 klockan 16:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Adventure Box Technology AB (publ), org.no. 556963-6599 ("The Company") holds the Annual General Meeting ("the Meeting") on Wednesday, May 13, 2020 at 4:00 pm in the Law Firm Törngren Magnell's premises, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.


ADVENTURE BOX; RIKTAD NYEMISSION SÄKRAR FORTSATT TILLVÄXT

Adventure Box har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget ca 9,2 MSEK. Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av stämmobemyndigande.


ADVENTURE; DIRECTED SHARE ISSUE SECURES CONTINUED GROWTH

Adventure Box has completed a directed new share issue with a capital injection to the company of SEK 9.2 million. The new share issue has been decided by the Board with the support of an authorization from the Annual Shareholder's General Meeting.


ADVENTURE BOX VÄXER: +39% BESÖKARE PÅ EN MÅNAD

Jämfört med februari ökade antalet Adventure Box-besökare under mars med 39% till 1 417 762. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 41% till 329 457.


ADVENTURE BOX GROWS: +39% VISITORS IN A MONTH

From February to March Adventure Box-visitors increased by 39% to 1 417 762. At the same time, the number of returning visitors increased by 41% to 329 457.


ADVENTURE BOX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Från och med idag finns Adventure Box årsredovisning för 2019 tillgänglig i svensk och engelsk version på bolagets webbplats corp.adventurebox.com/se


ADVENTURE BOX PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2019

Today, Adventure Box published the Annual Report for 2019 on the corporate website, corp.adventurebox.com/en


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted