+100% VISITORS IN THREE MONTHS

During May, Adventure Box visitors increased by 24% to 2,112,754. At the same time, the number of returning visitors increased by 49% to 537,356. Customer Acquisition Cost decreased by 8% to SEK 0.11.

Adventure Box is the leading streamed platform for consumer created computer games. With a single web link click users start creating, sharing and playing computer games.

- We passed 1 million visitors during February and now, already during May we have passed our next milestone, 2 million users, says Christopher Kingdon, CEO of Adventure Box. During these Corona times we see that both costs and revenues for and from advertising decrease, he continued.

Key Adventure Box Metrics May 2020

Maykey figures below (April figures in parentheses):

· Website visitors 2,112,754 (1,701,756)

· Share from game websites 8% (5%)

· Share paid traffic (paid search)[1] 39% (44%)

· Average cost for paid visitors 0.11 SEK (0.12 SEK)

· Number of returning users 537,356 (359,556)

· Number of advertising impressions 1,486,555 (819,929)

· Revenue per thousand advertising impressions 20 SEK (26 SEK)

Note that due to the large volumes of data, the above key metrics, obtained from Google Analytics/AdSense/Ads, may vary over time.

[1] The proportion of visitors from paid search is only one type of traffic purchase and is shown only as a reference to the figures from previous monthly reports. A large proportion of the users come via other networks, where it is not always shown from where or why users come to the site.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Christopher Kingdon, CEO Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Advisor FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

ABOUT ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box makes it easy, and fun to make, share and play 3D games online. The company's world-leading streaming technology is patent protected. Founded in Stockholm 2014, the company also has staff in Paris, Seville, Malta, and Kerala (India).

Adventure Box is traded at Nasdaq First North Growth Market under the short name ADVBOX and ISIN code SE0012955276.

ADVENTURE BOX FÅR NYTT LÅN PÅ 3 MKR AV ALMI

Lånet på 3 miljoner kronor ska användas för att säkra tillväxten och kommersialiseringen av bolagets streamingplattform.


ADVENTURE BOX BOX IS GRANTED A SEK 3 MILLION LOAN FROM ALMI

The SEK 3 million loan will be used to secure the growth and commercialization of the company's streaming platform.


JUNI-SIFFROR: NYA STRATEGIN GER BÄTTRE ANVÄNDARE

Under juni ökade andelen direkt trafik till Adventure Box plattform med 120%, vilket innebär att företaget lyckats nå en större andel trogna besökare som kan driva företagets intjäning och viralitet. Med den mer fokuserade marknadsföringen minskades samtidigt medvetet det totala antalet nya besökare till nära hälften. Totalt hade företagets spelplattform under juni 1 144 703 unika besökare.


JUNE NUMBERS: NEW STRATEGY RESULTS IN BETTER USERS

The share of direct traffic to the Adventure Box platform increased by 120% during June. This indicates that the company has managed to reach a larger proportion of loyal users. Users who will drive earnings and virality. As intended the more focused marketing also reduced the total number of new visitors to almost half. In total, the company's gaming platform had 1,144,703 visitors during June.


CPMSTAR LEVERERAR VIDEOANNONSER TILL ADVENTURE BOX

Adventure Box AB (publ) visar nu videoannonser tillhandahållna av CPMStar. Annonsintäkterna förväntas öka.


CPMSTAR DELIVERS VIDEO ADS TO ADVENTURE BOX

Adventure Box AB (publ) now shows video ads provided by CPMStar. Advertising revenues are expected to increase.


INTÄKTSFOKUS. ADVENTURE BOX PRIORITERAR, AMBITIONEN ÄR 1.5 BUSD INOM 5 TILL 7 ÅR.

Efter att ha uppnått kundförvärvskostnader mer än 100 gånger lägre än de för mobilappinstallationer har Adventure Box Technology AB (publ) visat att de kan växa snabbt och billigt. När företaget nu går in i intäktsgenereringsfasen skiftar det fokus till användare som förväntas generera högre intäkter. Då besökare som inte förväntas genera intäkter väljs bort räknar man med initial betydligt färre besökare.


ADVENTURE BOX FOCUS ON REVENUE. THE AMBITION IS TO REACH BUSD 1.5 WITHIN 5 TO 7 YEARS

Having achieved customer acquisition cost more than 100 times lower compared to mobile app installs, Adventure Box Technology AB (publ) has proven it can grow rapidly and inexpensively. As the company now moves into the monetization phase it shifts focus to users who will monetize best. As non-monetizing visitors are deprioritized gross visitor numbers are expected to decrease significantly.


ADVENTURE BOX BYTER CERTIFIED ADVISER TILL REDEYE AB

Adventure Box Technology AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser.


ADVENTURE BOX CHANGES CERTIFIED ADVISOR TO REDEYE AB

Adventure Box Technology AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market) today announces that the company has entered into an agreement with Redeye AB regarding the service as a Certified Adviser.


+100% BESÖKARE PÅ TRE MÅNADER

Under maj ökade antalet Adventure Box-besökare med 24% till 2 112 754. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 49% till 537 356. Kundanskaffningskostnaden minskade med 8% till 0,11 kr.


+100% VISITORS IN THREE MONTHS

During May, Adventure Box visitors increased by 24% to 2,112,754. At the same time, the number of returning visitors increased by 49% to 537,356. Customer Acquisition Cost decreased by 8% to SEK 0.11.


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2020

Rekordlåga kundanskaffningskostnader, samarbeten med fler Minecraft YouTubers, en etablerad annonsmodell, utveckling av ett mer mobilvänligt socialt användargränssnitt för delning av nytt innehåll, Adventure Box Pro och Academy-koncept och en ytterligare stärkt organisation bäddar för ett spännande andra kvartal.


INTERIM REPORT 1 JANUARY- 31 MARCH 2020

Record low customer acquisition costs, collaborations with more Minecraft YouTubers, an established advertising model, the development of a more mobile-friendly social user interface for new content sharing, Adventure Box Pro and Academy concepts, and a further strengthened organization pave the way for an exciting second quarter.


KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Adventure Box Technology AB (publ) ("Bolaget") höll under onsdagen 13 maj 2020 sin årsstämma för det förlängda verksamhetsåret 1 september 2018 till 31 december 2019 i Stockholm där det bland annat fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, corp.adventurebox.com.


BULLETIN FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Adventure Box Technology AB (publ) ("The Company") held its Annual General Meeting on Wednesday, May 13, 2020 for the extended fiscal year September 1, 2018 to December 31, 2019 in Stockholm, where the following decisions were made, among other things. For more detailed information on the content of the resolutions, please refer to the notes of the Annual General Meeting and complete proposals for resolutions, previously published and available on the Company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX SKAPAR RÅDGIVANDE STYRELSE

Martin Sandberg, Director of Subscriptions på Spotify, Arvid Klingström, Head of Player Services hos Paradox och Anders Ramsten, flerårig tillväxtinvesterare, ansluter sig till den rådgivande styrelsen för Adventure Box.


ADVENTURE BOX FORMS ADVISORY BOARD

Martin Sandberg, Director of Subscriptions at Spotify, Arvid Klingström, Head of Player Services at Paradox and Anders Ramsten, multi-year growth investor, join to form the Adventure Box advisory board.


ADVENTURE BOX: FORTSATT TILLVÄXT OCH REKORDLÅG KUNDANSKAFFNINGSKOSTNAD

Under april ökade antalet Adventure Box-besökare med 20% till 1 701 756. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 9% till 359 556. Kundanskaffningskostnaden minskade med 20% till 0,12 kr.


ADVENTURE BOX: CONTINUED GROWTH AND RECORD LOW CUSTOMER ACQUISITION COST

During April, the number of Adventure Box visitors increased by 20% to 1,701,756. At the same time, the number of returning visitors increased by 9% to 359,556. Customer Acquisition Cost decreased by 20% to SEK 0.12.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted