Halvårsrapport Q2 2021

I andra kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 643 TSEK, bruttomarginalen var 72% och åtta nya kundprodukter lanserades. I Q2 såldes för första gången över 100 000 sensorer under ett kvartal, 112 256 stycken, och sedan lansering har Acconeer sålt totalt 436 468 radarsensorer. Under kvartalet såldes även 461 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 3 977. Bolaget sålde 2 226 moduler i Q2, och sedan lansering har totalt 11 927 moduler sålts.

- Vi är glada över att se rekord i antal sålda sensorer och även i antal lanserade kundprodukter under ett och samma kvartal. Precis som i Q1 ser vi ett starkt resultat i Q2, detta trots att vår modulförsäljning påverkats av komponentbrist, då vi inte har kunnat leverera mot alla ordrar, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 7 643 (1 619) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 72 (59) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 695 (-16 836) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,50 (-0,79) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 402 (-13 920) TSEK.

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 15 188 (3 769) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 73 (59) %,
 • Resultat efter skatt uppgick till -23 571 (-34 536) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,01 (-1,70) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -18 300 (-28 729) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 613 (109 172) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Acconeer annonserade A121 pulsad koherent radarsensor, ny högprestandaprodukt i A1-familjen.
 • Distributionsavtal signerades med japanska NEXTY med fokus på bilindustrin.
 • Acconeer fick en order från CODICO värd 1 miljon SEK.
 • Årsstämma för verksamhetsåret 2020 hölls den 27 april.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 kommer ha en begränsad påverkan på verksamheten under 2021. Vi förväntar oss ingen påverkan på vare sig utvecklingssidan eller tillverkningen av sensorer, medan tillverkningen av moduler kommer påverkas av en global brist på processorer som uppstått i samband med Covid-19. Gällande efterfrågan på bolagets produkter förväntar vi oss ytterligare förseningar av kundprojekt, färre nystartade projekt samt att våra kunders produktionstakt kommer att påverkas av bristen på processorer.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 juli 2021 07.30.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Interim report Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Interim report Q2 2022


Delårsrapport Q1, 2022


Interim report Q1 2022


Årsredovisning 2021


Annual report 2021
Delårsrapport Q3, 2021


Interim report Q3 2021


Halvårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual Report 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted