Delårsrapport Q1, 2021

I det pressmeddelande som skickades ut 23 april 2021, 07:30 angavs felaktigt år i rubriken. Korrekt år avseende delårsrapporten för första kvartalet är 2021. Därutöver saknades länk till rapporten på Acconeers hemsida. Detta är tillagt i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

I första kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 545 TSEK, bruttomarginalen var 74% och fem nya kundprodukter lanserades. I Q1 såldes 399 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 3 516. Bolaget sålde 4024 moduler i Q1, och sedan lansering har totalt 9 701 moduler sålts. Totalt har Acconeer sålt 324 212 sensorer, av vilka 74 881 såldes i Q1 2021.

- Den substantiella ökningen av intäkter i kvartalet beror till stor del på utvecklingsavtalet med Alps Alpine, men vi är glada att även se att ökad försäljning av våra produkter bidrar till tillväxten, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 7 545 (2 150) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 74 (59) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 876 (-17 701)TSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning var -0,51 (-0,92) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 898 (-14 810) TSEK.

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Vinnova beslutade att ge Acconeer bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet.
 • En order om 390 TSEK erhölls från DigiKey.
 • En order värd 1,3 MSEK erhölls från Glyn Limited.
 • En order värd 810 TSEK erhölls från CODICO.
 • Acconeer och Alps Alpine signerade ett gemensamt utvecklingsavtal avseende nästa generations sensorteknik.
 • Distributionsavtal signerades med Mouser Electronics och Acconeer fick en första order.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 kommer ha en begränsad påverkan på verksamheten under 2021. Vi förväntar oss ingen påverkan på vare sig utvecklingssidan eller tillverkningen av sensorer, medan tillverkningen av moduler kommer påverkas av en global brist på processorer som uppstått i samband med Covid-19. Gällande efterfrågan på bolagets produkter förväntar vi oss ytterligare förseningar av kundprojekt, färre nystartade projekt samt att våra kunders produktionstakt kommer att påverkas av bristen på processorer.

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer annonserar A121 pulsad koherent radarsensor, ny högprestandaprodukt i A1-familjen.

 

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 april 2021 15:30.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual Report 2020
Delårsrapport Q3, 2020


Interim report Q3 2020


Delårsrapport Q2, 2020


Interim report Q2 2020


Delårsrapport Q1, 2020


INTERIM REPORT Q1 2020


Årsredovisning 2019


Annual Report 2019
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted