BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

I det fjärde kvartalet 2020 uppgick Acconeer AB:s nettoomsättning till 2 956 tusen SEK, och sju nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 tusen SEK. Under kvartalet såldes 501 utvärderingskit (EVK), vilket är väl över bolagets målsättning att sälja i snitt tre EVK per dag.

"I det fjärde kvartalet 2020 kunde vi glädja oss åt att se sju stycken nya kundlanseringar, varav tre i Kina som fortsatt är en stark marknad för oss. I övrigt har stort fokus fortsatt varit på att slutföra diskussionerna med Alps Alpine där vi hoppas kunna signera kontrakt under Q1 2021.", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

FJÄRDE KVARTALET 1 OTKOBER- 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 956 (1 829) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 (67) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 451 (-19 465) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,66 (-1,01) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 (-15 641) TSEK.

HELÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 9 505 (5 508) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 61 (61) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -62 312 (-68 539) TSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning var -2,85 (-3,58) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -56 391 (-60 701) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 82 170 (77 954) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick två större ordrar från Digi-Key värda 320 respektive 315 TSEK.
 • Distributionsavtal med Marubun signerades.
 • Acconeer fick en order från BEYD värd 3,5 MSEK.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 har haft en begränsad påverkan på verksamheten under 2020. Ingen påverkan syns på utvecklingssidan, medan tillverkningen påverkats något av en global brist på processorer som uppstått i samband med Covid-19. Gällande efterfrågan på bolagets produkter ser vi att vissa kundprojekt blivit försenade, men bedömningen är att detta ryms i den osäkerhetsmarginal som alltid finns.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer får bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 07.30.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3, 2021


Interim report Q3 2021


Halvårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Delårsrapport Q1, 2021


Interim report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual Report 2020
Delårsrapport Q3, 2020


Interim report Q3 2020


Delårsrapport Q2, 2020


Interim report Q2 2020


Delårsrapport Q1, 2020


INTERIM REPORT Q1 2020


Årsredovisning 2019


Annual Report 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted