Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Förändring av antal aktier och aktiekapital i Acconeer

Vid ingången av juni 2019 uppgick det totala antalet aktier i Acconeer AB (Publ) ("ACCON") till 19 079 500 aktier. Aktiekapitalet uppgick till 953 975 kr.

På bolagsstämman 21 maj 2015 fattades beslut om ett incitamentsprogram som delvis utnyttjats under juni 2019. Sammantaget har optioner konverterats till 159 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 7 950 kr.

Vid utgången av juni 2019 uppgår det totala antalet aktier till 19 238 500 aktier. Aktiekapitalet uppgår 961 925 kr.

2019-06-28

För mer information, kontakta:

Henrik Ljung, CFO, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.   Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 klockan 09.00.  

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46(0) 8 121 576 90 eller via mail [email protected] 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted