Acconeer has sold more than half a million A1 radar sensors

As of today, Acconeer has sold more than 500 000 A1 radar sensors in total since the company started selling Evaluation Kits (EVKs) in February 2018.

Lars Lindell, CEO Acconeer, comments: "Today we ship our radar sensor number 500 000 since we started selling it online, and we are very happy to pass yet another milestone. I February 2020, 24 months after sales start, we reached 100 000 sensors sold and seven months later we passed 200 000. Now in less than a year we have sold an additional 300 000 radar sensors, despite a pandemic and global shortage of components which have slowed down our customers' production. We are now looking forward to passing the next milestone of having sold one million sensors."

Starting in 2021, Acconeer reports accumulated sales in financial reports, by the end of Q2 2021 the company had sold in total 440 000 radar sensors.

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: [email protected]

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail [email protected].

Acconeer får order från Digi-Key värd 500 000 SEK

Ordern avser Acconeers Entry-modul XM132 för kunders massproduktion. Digi-Key's globala online-plattform, som förser kunder med utvärderingskit och sensorer avsedda för massproduktion, är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 59 000

The order relates to Acconeer's XM132 Entry Module for customers' mass production. Digi-Key's global online platform, serving customers with evaluation kits and sensors intended for mass production, remains an important distribution channel for Acconeer.


Acconeer får order från CODICO värd 800 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för europeiska kunders massproduktion. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 91 000

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for European customers' mass production. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer utvecklar ny, mindre Entry-modul avsedd för närvarodetektion

Efter succén med Entry-modulen XM132 som lanserades förra året utökar nu Acconeer familjen Entry-moduler med en mindre version till lägre pris, som riktar sig till användningsområdet närvarodetektion. Den nya modulen kallas Entry Module XM131 Presence, och kommer att finnas på marknaden i Q1 2022.


Acconeer develops new smaller Entry Module targeting presence use case

After the success with XM132 Entry Module released last year, Acconeer now extends the Entry Module family with a smaller, lower priced version targeting the presence use case. The new module will be called Entry Module XM131 Presence and will be available on the market in Q1 2022.


Acconeer får ordrar från Asteelflash till ett totalt värde av 1,4 miljoner SEK

Ordrarna avser Acconeers Entry-modul XM132 för massproduktion av kundprodukter i Europa. Asteelflash är ett europeiskt EMS-bolag.


Acconeer receives orders from Asteelflash with a total value of USD 161 000

The orders relate to Acconeer's XM132 Entry Module for European customer mass production. Asteelflash is a European specialist EMS company.


Acconeer har sålt mer än en halv miljon A1 radarsensorer

I och med idag har Acconeer sålt mer än 500 000 A1 radarsensorer totalt sedan bolaget började sälja utvärderingskit (EVK) i februari 2018.


Acconeer has sold more than half a million A1 radar sensors

As of today, Acconeer has sold more than 500 000 A1 radar sensors in total since the company started selling Evaluation Kits (EVKs) in February 2018.


Halvårsrapport Q2 2021

I andra kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 643 TSEK, bruttomarginalen var 72% och åtta nya kundprodukter lanserades. I Q2 såldes för första gången över 100 000 sensorer under ett kvartal, 112 256 stycken, och sedan lansering har Acconeer sålt totalt 436 468 radarsensorer. Under kvartalet såldes även 461 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 3 977. Bolaget sålde 2 226 moduler i Q2, och sedan lansering har totalt 11 927 moduler sålts.


Interim report Q2 2021

In Q2 2021, Acconeer's net sales amounted to 7 643 kSEK, the gross margin was 72% and eight new customer products were launched. In Q2 for the first time more than 100 000 sensors were sold during one quarter when 112 256 sensors were sold, and since launch Acconeer has sold in total 436 468 radar sensors. In Q2 461 evaluation kits were sold, and an accumulated 3 977 EVK has been sold since launch. The company sold 2 226 modules in Q2, and since launch a total of 11 927 modules have been sold.


Acconeer får order från CODICO värd 1 miljon SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för europeiska kunders massproduktion. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 125 000

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for European customers' mass production. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer signerar distributionsavtal med japanska NEXTY med fokus på bilindustrin

Radarteknikbolaget Acconeer AB har signerat ett distributionsavtal med japanska NEXTY Electronics. NEXTY är ett centralt bolag i Toyota Tsusho-gruppens affärsområde elektronik och en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.


Acconeer signs a distribution agreement with Japanese NEXTY focusing on the automotive industry

The radar technology company Acconeer AB has signed a distribution agreement with Japanese NEXTY Electronics. NEXTY, a core company of the Toyota Tsusho Group's electronics business, is a leading Japanese distributor with especially strong coverage of companies in the automotive sector.


Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 27 april 2021

Acconeer AB (publ) ("Bolaget") höll den 27 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Inför stämman publicerades en video med VD Lars Lindell och COO Mikael Egard innehållande deras reflektioner över året som har gått och strategin framöver. Videon finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.acconeer.com. Vid stämman fattades följande beslut.


Bulletin from the Annual General Meeting of Acconeer AB on 27 April 2021

Acconeer AB (the "Company") held its annual general meeting on 27 April 2021, for the 2020 fiscal year. In order to prevent the spread of the virus causing covid-19, the annual general meeting was carried out solely through postal voting, without any physical presence. A video with the CEO, Lars Lindell, and COO, Mikael Egard, was published ahead of the AGM. The video included their reflections on the past year and the strategy ahead and is available on the Company's website, www.acconeer.com. At the annual general meeting, the following resolutions were made.


Rättelse av pressmeddelande avseende delårsrapport Q1 2021

I det pressmeddelande som skickades ut 23 april 2021, 07:30 angavs felaktigt år i rubriken. Korrekt år avseende delårsrapporten för första kvartalet är 2021. Därutöver saknades länk till rapporten på Acconeers hemsida. Detta är tillagt i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.


Correction of press release regarding interim report Q1 2021

In the press released sent out on April 23, 2021, 07:30 the wrong year was stated in the headline. The correct year for the interim report for the first quarter is 2021. In addition, a link to the report on Acconeer's web site was missing. This has been added in the press release below, which in all other aspects is the same as the previously distributed press release.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted