Acconeer tillkännager nya modulvarianter utformade för att lösa komponentbrist för moduler

Modulerna är varianter av bolagets populära Entrymoduler, för vilka det har varit brist på ARM Cortex M0 mikroprocessorer (MCU). De nya modulerna, XM124 och XM123, kommer att innehålla den pulsade koherenta radarsensorn A111 tillsammans med en kraftfullare ARM Cortex M4 MCU samtidigt som de säljs till ett attraktivt ingångspris.


Acconeer announces new module variants designed to solve component shortage for modules

The modules are variants of the company's popular Entry Modules for which there has been a shortage of ARM Cortex M0 microcontroller units (MCUs). The new modules, called XM124 and XM123, will feature the A111 pulsed coherent radar sensor together with a more powerful ARM Cortex M4 MCU while still being sold at an attractive entry-line price point.


Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 26 april 2022

Acconeer AB (publ) ("Bolaget") höll den 26 april 2022 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.


Bulletin from the annual general meeting of Acconeer AB on 26 April 2022

Acconeer AB (the "Company") held its annual general meeting on 26 April 2022. At the annual general meeting, the following resolutions were made.


Acconeer får order från Nexty värd 1,4 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. NEXTY Electronics är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.


Acconeer receives order from Nexty worth USD 147,000

The order relates to Acconeer's A111 Pulsed Coherent Radar sensor for mass production. NEXTY Electronics is a leading Japanese distributor with especially strong coverage of companies in the automotive sector.


Delårsrapport Q1 2022

I första kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 121 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 130% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal moduler såldes, 26 428 och 129 113 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 855 523 radarsensorer och 58 342 moduler. Under kvartalet såldes även 398 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 039. Bruttomarginalen i Q1 var 62% och hela elva nya kundprodukter lanserades.


Interim report Q1 2022

In the first quarter 2022, Acconeer's net sales amounted to 10,121 kSEK, and the product revenue increased by 130% compared to the same quarter last year. A record number of modules were sold, 26,428 and 129,113 sensors were sold. In total, Acconeer has sold 855,523 radar sensors and 58,342 modules since launch. In the quarter 398 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,039 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q1 was 62% and as much as eleven new customer products were launched.


Acconeers A1-sensor i robot från stort japanskt konsumentelektronikföretag med global närvaro

Acconeers radarsensor A1 används för närvaro- och hinderdetektering i en nyligen annonserad social robot från en av Japans största elektroniktillverkare, som tillhandahåller exklusiva produkter till konsumenter globalt. Det initiala potentiella värdet av lanseringen uppskattas till 150 000 USD årligen för Acconeer, baserat på prognoser från tillverkaren. Produkten kommer initialt att lanseras på den japanska marknaden.


Acconeer's A1 radar sensor in robot from large global Japanese consumer electronics company

The A1 radar sensor from Acconeer is used for presence and obstacle detection in a recently announced entertainment robot from one of Japan's largest electronics manufacturers providing high-end devices to consumers globally. The initial potential value of the launch is estimated to USD 150 000 annually for Acconeer, based on forecasts from the manufacturer. The product will initially be launched on the Japanese market.


Kallelse till årsstämma 2022 i Acconeer AB (publ)

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") håller årsstämma den 26 april 2022 kl. 16.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 i Malmö.


Notice of Annual General Meeting 2022 in Acconeer AB (publ)

The Annual General Meeting of Acconeer AB (publ), reg. no. 556872-7654, (the "Company") will be
held on 26 April 2022 at 16:30, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 in
Malmö.


Acconeer publicerar årsredovisning för 2021

Acconeer AB:s årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2021

Acconeer AB's annual report for 2021 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.
Acconeer blir direktkund till GlobalFoundries

Acconeer tillkännager idag en överenskommelse med GlobalFoundries om att att Acconeer ska bli en direktkund till GlobalFoundries. Kontraktsdiskussioner kommer att påbörjas omedelbart och beräknas avslutas före slutet av 2022. GlobalFoundries Inc. är ett av världens ledande kontraktstillverkningsföretag för halvledarkomponenter, hos vilka Acconeer producerar sina halvledar-wafers.


Acconeer becomes direct customer of GlobalFoundries

Acconeer today announces agreement with GlobalFoundries that the two companies have agreed that Acconeer will become a direct customer of GlobalFoundries. Contract discussions will commence immediately and should be closed before end 2022. GlobalFoundries Inc. is one of the world's leading semiconductor contract manufacturing companies, where Acconeer produces their semiconductor wafers.


Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

I fjärde kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 110 TSEK, och intäktsökningen var 174% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 159 280, och 10 224 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 726 410 radarsensorer och 32 874 moduler. Under kvartalet såldes även 391 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 641. Bruttomarginalen i Q4 var 72% och tio nya kundprodukter lanserades.


Year-end report January 1 - December 31 2021

In the fourth quarter 2021, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 8,110, and the revenue increased by 174% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 159,280, and 10,224 modules were sold. In total, Acconeer has sold 726,410 radar sensors and 32,874 modules since launch. In Q4 391 evaluation kits were sold, and an accumulated 4,641 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q4 was 72% and ten new customer products were launched.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted