Delårsrapport Q3 2018

Kvartal 3 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 168,7 Mkr (113,9) vilket motsvarar en tillväxt på 48,1% (18,4) varav 21,9 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 33,8 Mkr (19,7) motsvarande en marginal om 20,0 % (17,3)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,8 Mkr (18,1) motsvarande en marginal om 18,3 % (15,9)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,11 kr (1,18)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 35,3 Mkr (9,9)

Perioden januari - september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 483,4 Mkr (343,9) vilket motsvarar en tillväxt på 40,6% (14,5) varav 22,2 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 103,3 Mkr (64,3) motsvarande en marginal om 21,4 % (18,7)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 94,4 Mkr (59,8) motsvarande en marginal om 19,5 % (17,4)
  • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 6,49 kr (3,91)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 74,4 Mkr (56,9)

"Vi har återigen stängt ett framgångsrikt kvartal där Absolent Group tagit marknadsandelar och följt vår strategiska utvecklingsplan. Vi ökade omsättningen till 168,7 MSEK (113,9 MSEK, +48%) varav 22% var organiskt. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) ökade till 33,8 MSEK (19,7 MSEK, +72%) och kassaflödet till 35,3 MSEK (9,9 MSEK, +258%)" säger koncernchef Axel Berntsson.

Lidköping 2018-11-23

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se
Frågor om delårsrapporten besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl 08:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year end Report 2019


Delårsrapport Q3 2019


Interim Report Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interimreport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Interimreport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär