Delårsrapport Q2 2017

  • Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 230,0 Mkr (204,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 44,6 Mkr (43,4) motsvarande en marginal om 19,4 % (21,3)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 41,7 Mkr (41,8) motsvarande en marginal om 18,1 % (20,5)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,72 kr (2,68)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 47,1 Mkr (23,0)

"Absolent Group kan se tillbaka på ett bra första halvår 2017. Marknadens ökande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster fortskred under kvartal två. Dock i en något reducerad takt i jämförelse med föregående kvartal som var rekordartat. Resultatet blev en god ökning av omsättningen och en vinst på samma nivå som motsvarande halvår föregående år.

Under andra kvartalet etablerades även ett nytt, av dotterbolaget Filtermist helägt säljbolag, i Kina med syftet att ytterligare öka marknadspenetreringen i landet." säger Tony Landh.

2017-08-25

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se
Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Tony Landh: 0510 - 484000

Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl 08:00 CET.

Delårsrapport Q2 2019


Interim Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interimreport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Interimreport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär