Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT Jan-Sep 2022

Juli-september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 326,4 (254,4) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 28,3 (33,1) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 41,9 % och uppgick till 67,2 (47,4) mkr, motsvarande en marginal om 20,6 (18,6) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 51,6 % och uppgick till 57,3 (37,8) mkr, motsvarande en marginal om 17,6 (14,9) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,81 (2,49) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 78,1 (19,2) mkr.

 

Januari-september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 999,2 (757,1) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 32,0 (13,5) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 52,9 % och uppgick till 202,8 (132,6) mkr, motsvarande en marginal om 20,3 (17,5) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 65,5 % och uppgick till 172,7 (104,3) mkr, motsvarande en marginal om 17,3 (13,8) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 10,98 (6,82) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 141,0 (81,1) mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0) 8 463 83 00

Email: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 08:00 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted