Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins additional order from an American car manufacturer

During the autumn, Absolent AB secured a large order worth over 10 MSEK from a large American car manufacturer. Now, Absolent has won the next phase and received orders worth over another 10 MSEK with the latest single order being above 8 MSEK. In total the project value has surpassed 20 MSEK.

In close collaboration with the customer Absolent continues the important work of improving the air quality both in and outside the factory. The result is a dramatically reduced environmental impact and improved work environment for the employees.

"We are very pleased with having been able to deliver on the customers high expectations in the first phase of the project and having been rewarded with their trust once again. We look forward with confidence to the continuation of our collaboration and bringing them a world class working environment", comments Andreas Johansson, President APAC at Absolent AB.

The order includes complete filter units, with electrical controls and installation for oil smoke and mist. This phase of the project will be completed during the first half of 2019.

2019-01-08

Kontakt: Axel Berntsson, CEO och koncernchef Absolent Group, 0510 - 48 40 00

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 08-463 83 00. E-mail: certifiedadviser@penser.se 

Absolent Group förvärvar DCS koncernen i Storbritannien

Absolent Group AB - ett världsomspännande miljöteknikbolag som levererar luftreningssystem för industriell processluft - har via dotterbolaget Filtermist International ingått avtal om förvärv av företagsgruppen DCS ("DCS"). 2018 omsatte den privatägda koncernen GBP 11,4 miljoner (ca. SEK 136 miljoner) och består av Dust Control Systems Ltd, Ecogate Ltd, Gallito Ltd, Cades Ltd och LEV Direct Ltd.

Koncernen arbetar gemensamt som projektör, leverantör, och installatör av rök- och dammutsugningssystem. Koncernen tillverkar även FastClip rörsystem och energihanteringssystem till rök- och dammutsugningssystem.


Absolent Group acquires DCS Group of Companies in the UK

Absolent Group AB - a global environmental technology group providing clean air solutions for industrial process air- has through its UK based subsidiary Filtermist International, acquired the DCS Group of Companies ("DCS"). The privately held Group, with a consolidated turnover of GBP 11,4 million (ca. SEK 136 million) consists of Dust Control Systems Ltd, Ecogate Ltd, Gallito Ltd, Cades Ltd and LEV Direct Ltd.

The group, which was founded in 1988, collectively acts as a designer, supplier, installer and commissioner of fume and dust extraction systems. In addition to that, the group manufactures FastClip Ductwork and energy management systems for fume and dust extraction systems.


Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får tilläggsorder från amerikansk fordonstillverkare

Absolent AB i Kina säkrade i höstas en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare. Nu har Absolent vunnit även nästa fas och fått order på ytterligare 10 MSEK, varav den senaste på över 8 MSEK, och projektets totalvärde för Absolent överstiger nu 20 MSEK


Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins additional order from an American car manufacturer

During the autumn, Absolent AB secured a large order worth over 10 MSEK from a large American car manufacturer. Now, Absolent has won the next phase and received orders worth over another 10 MSEK with the latest single order being above 8 MSEK. In total the project value has surpassed 20 MSEK.


Absolent Group förvärvar SMK Sverige AB

AB Absolent Group AB - ett världsomspännande miljöteknikbolag som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft i industrin - har via dotterbolaget Absolent AB ingått avtal om förvärv av verksamheten i SMK Sverige AB, Skövde. SMK är ett privatägt bolag med primärt fokus på legotillverkning av mekaniska komponenter och produkter där Absolent är den dominerande kunden.


Absolent Group acquires SMK Sverige AB in Sweden

AB in Sweden Absolent Group AB - a global environmental technology group manufacturing air cleaning products for industrial process air- has through its subsidiary Absolent AB acquired SMK Sverige AB, Skövde. SMK is a privately held company with a primary focus as a subcontractor of mechanical components and products. Absolent AB is presently the dominating customer of SMK.


ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

Kvartal 3 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 168,7 Mkr (113,9) vilket motsvarar en tillväxt på 48,1% (18,4) varav 21,9 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 33,8 Mkr (19,7) motsvarande en marginal om 20,0 % (17,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,8 Mkr (18,1) motsvarande en marginal om 18,3 % (15,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,11 kr (1,18)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 35,3 Mkr (9,9)

Perioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 483,4 Mkr (343,9) vilket motsvarar en tillväxt på 40,6% (14,5) varav 22,2 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 103,3 Mkr (64,3) motsvarande en marginal om 21,4 % (18,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 94,4 Mkr (59,8) motsvarande en marginal om 19,5 % (17,4)
 • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 6,49 kr (3,91)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 74,4 Mkr (56,9)

ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT THIRD QUARTER 2018

Quarter 3 2018

 • Sales volume amounted to 168,7 MSEK (113,9) which is an increase of 48,1% (18,4) where of 21,9 % was organic 
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 33,8 MSEK (19,7) with a margin of 20,0 % (17,3)
 • Operating profit (EBIT) reached 30,8 MSEK (18,1) with a margin of 18,3 % (15,9)
 • Earnings per share 2,11 SEK (1,18)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 35,3 MSEK (9,9)

Perioden januari - september 2018

 • Sales volume amounted to 483,4 MSEK (343,9) which is an increase of 40,1% (14,5) where of 22,2 % was organic
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 103,3 MSEK (64,3) with a margin of 21,4 % (18,7)
 • Operating profit (EBIT) reached 94,4 MSEK (59,8) with a margin of 19,5 % (17,4)
 • Earnings per share 6,49 SEK (3,91)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 74,4 MSEK (56,9)

Absolent Group startar nytt bolag i Indien

Absolent Group startar nytt bolag i Indien, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, som kommer hantera försäljning av varumärkena Absolent, Filtermist och Infinity.


Absolent Group opens a new company in India

Absolent Group opens a new company in India, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, that will serve as a basis for sales of Absolent, Filtermist and Infinity product lines.


Absolent Group förstärker koncernledningen

Absolent Group AB har förstärkt koncernledningsgruppen med en ny CFO och CIO som kommer ansluta till företaget i januari 2019.


Absolent Group strengthens the Management Team

Absolent Group AB has strengthened its management team with a new CFO and CIO who will join the company in January 2019.


Absolent tecknar samarbetsavtal med japansk koncern

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB har ingått ett samarbetsavtal med en japansk underleverantör till bilindustrin. Den japanska koncernen har global närvaro och vi har erhållit de första orderna för leveranser till Japan, Kina och USA.


Absolent signs cooperation agreement with Japanese Company

Absolent Group subsidiary Absolent AB has signed a cooperation agreement with a Japanese Tier 1 supplier in the automotive industry. The Japanese company has global presence and we have secured the first orders regarding Japan, China and the US.
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen för kvartalet blev 168,6 Mkr (113,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 36,7 Mkr (20,7) motsvarande en marginal om 21,8 % (18,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,7 Mkr (19,2) motsvarande en marginal om 20,0 % (16,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (1,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 37,1 Mkr (29,4)

Absolent Group Interim Report Second Quarter 2018

 • Sales volume for the quarter amounted to 168,6 MSEK (113,9)
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 36,7 MSEK (20,7) with a margin of 21,8 % (18,1)
 • Operating profit (EBIT) reached 33,7 MSEK (19,2) with a margin of 20,0 % (16,9)
 • Earnings per share was 2,40 SEK (1,27)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 37,1 MSEK (29,4)

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får order från amerikansk fordonstillverkare

Absolent AB i APAC/Kina säkrade nyligen en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer

Absolent AB in APAC/China recently secured an order worth over 10 MSEK from a major American Car Manufacturer.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: