Absolent Groups dotterbolag Absolent AB bygger nytt huvudkontor

Absolent kommer att bygga ett nytt huvudkontor på industriområdet Kartåsen i Lidköping. Den nya fastigheten kommer att husera både kontorsverksamhet och egen produktion. Ambitionen är att stärka närvaron och positionen lokalt samt att fortsätta växa globalt. Ett nytt huvudkontor med en modern, utökad produktion är en viktig del för att möjliggöra detta.

Till ytan blir den nya fastigheten 3500 m2, vilket innebär en expansion med 50% jämfört med den nuvarande fastigheten och tomtytan ökar med över 100% vilket försäkrar att det finns ytterligare plats att växa på i framtiden. Kontorsdelen kommer att utgöra 900 m2 av detta. I resterande delen ska den nya produktionslokalen med tillhörande lager huseras. Huvudkontoret beräknas vara klart för inflyttning under kvartal 3 2019. Den nya, större tomten är belägen ett stenkast ifrån den nuvarande där huvudkontoret legat sedan 90-talet.

- Det här är ett spännande steg och en milstolpe för Absolent. Vi har befunnit oss i samma lokaler i över tjugo år och efter flertalet utbyggnader har vi nu beslutat oss att bygga nytt. Vi väljer att satsa på en expansion på hemmaplan då det är här i Lidköping våra rötter finns. Att lämna staden har aldrig varit ett alternativ då vi ser stora möjligheter lokalt, säger Axel Berntsson VD Absolent AB

Absolent har expanderat kraftigt under de senaste åren och målsättningen är att fortsätta växa. Den nya byggnationen stödjer företagets mål om ytterligare expansion och kommer att byggas med fokus på effektivitet och kvalitet för att främja kundfokus och fortsatt utveckling. 

- Vi växte mycket under 2017 vilket resulterade i ökad tillverkning och fler anställda. En trend som hållit i sig under 2018 och som förutspår kommer att försätta även framöver då vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter. Dubbelt så stor yta ger oss större möjligheter både vad det gäller tillverkning, kontor och logistik, säger Axel Berntsson

Absolent vill stärka sin position som företag och arbetsgivare i Lidköping och ser den nya lokalen som en mycket stor förbättring för personalen. På det nya huvudkontoret kommer det att finnas fler kontor, mötesrum och sällskapsytor samt en större produktionsyta och mer lagerutrymme.

- Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som framtida anställda och att bygga nytt kommer med många fördelar. Alla anställda har varit involverade i planeringen och fått lämna önskemål kring den nya fastigheten. Nu har vi möjlighet att skapa en modern arbetsplats som vi kan utforma precis som vi vill ha den. Det känns fantastiskt roligt och spännande! fortsätter Axel Berntsson

Absolent har i dagarna lämnat in bygglovsansökan på tomten och byggnationen, som kommer att utföras av Jönköpingsföretaget YLAB, kommer att påbörjas under hösten 2018.

2018-07-27

Kontakt: Axel Berntsson, CEO och koncernchef Absolent Group, 0510 - 48 40 00

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 08-463 83 00.
Kallelse till årsstämma i Absolent Group AB

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.
Uppföljning Absolent Groups åtgärdsprogram

Absolent Group AB (publ) vidtog under 2020 åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen till följd av Covid-19. På kort sikt implementerade Absolent Group en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd minskade koncernen sina kostnader på årsbasis med 53 MSEK genom ett övergripande åtgärdsprogram som kommunicerades i juni 2020. Besparingarna har gradvis börjat träda i kraft under andra halvan av 2020 för att nå full nivå vid försäljning av Gallito i början av januari 2021. Tillhörande engångskostnader för åtgärdsprogrammet uppgick till 42 MSEK


Absolent Group cost reduction program follow-up

Absolent Group AB (publ) acted during 2020 to reduce costs within the group due to the effects of COVID-19. Within a short period of time, Absolent Group implemented several measures including furloughs and reduction of non-essential costs. As a long-term measure, the Group reduced the costs on a yearly basis of 53 MSEK through a company-wide cost reduction program communicated in June 2020. The action program was gradually implemented during the second half of 2020 and achieved full effect when Gallito was sold in the beginning of January 2021. Related one-time expenses of 42 MSEK were recorded.


ABSOLENT SLUTFÖR AVYTTRING AV GALLITO LTD I STORBRITANNIEN

Absolent Group har avyttrat Gallito Limited i Storbritannien. Avyttringen är i linje med Absolent Groups strategi och skärper fokuset på utvalda tillväxtplattformar.


ABSOLENT COMPLETES DIVESTITURE OF GALLITO LTD IN THE UK

Absolent Group has divested Gallito Limited in the UK. The divestment is in line with Absolent Group's strategy and sharpens the focus on core growth platforms.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted