Absolent Group startar nytt bolag i Japan

Absolent Group startar ett nytt bolag i Japan, Absolent Group Japan K.K., som kommer att fungera som bas för försäljning i Japan. Det kommer också att vara center för sälj-support och affärsutveckling för japanska kunder i hela APAC-området och globalt.

Absolent Group har nu öppnat ett kontor i Nagoya, Japan för att kunna bearbeta den japanska marknaden. Japan är världens tredje största ekonomi och står för en stor andel av den globala bearbetningsindustrin.

"Den japanska marknaden är väldigt intressant för Absolent Group. Japanska kunder ställer höga krav på kvalitet och tillförlitlighet, något som passar Absolent Group väl" säger Andreas Johansson, President APAC.

Det här en långsiktig investering i Absolent Groups utveckling av den inhemska marknaden i Japan men även i vår relation med japanska företag som har fabriker i APAC-området och globalt.

"Japanska kunder blir alltmer medvetna om att ha ren luft i sina fabriker och hur det påverkar kvalitet och pålitlighet. Med fler elektroniska komponenter i fordonsprodukter så ökar även kraven på renlighet", säger Andreas Johansson.

Absolent Group har etablerat sig som en framstående och kompetent leverantör av filter för oljedimma, oljerök och stoft. Vi erbjuder högsta kvalitet och kunskap i alla delar av vår organisation med ett starkt fokus på innovation och anpassade lösningar.

Kontakt:

Axel Berntsson, CEO Absolent Group, +46 510 48 40 00
Andreas Johansson, President APAC, Absolent AB, +86 186 2186 7648
[email protected]

Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank. Tel 08-463 83 00.
E-Mail: [email protected]

Nerladdningsbara filer
Kallelse till årsstämma i Absolent Group AB

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.
Uppföljning Absolent Groups åtgärdsprogram

Absolent Group AB (publ) vidtog under 2020 åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen till följd av Covid-19. På kort sikt implementerade Absolent Group en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd minskade koncernen sina kostnader på årsbasis med 53 MSEK genom ett övergripande åtgärdsprogram som kommunicerades i juni 2020. Besparingarna har gradvis börjat träda i kraft under andra halvan av 2020 för att nå full nivå vid försäljning av Gallito i början av januari 2021. Tillhörande engångskostnader för åtgärdsprogrammet uppgick till 42 MSEK


Absolent Group cost reduction program follow-up

Absolent Group AB (publ) acted during 2020 to reduce costs within the group due to the effects of COVID-19. Within a short period of time, Absolent Group implemented several measures including furloughs and reduction of non-essential costs. As a long-term measure, the Group reduced the costs on a yearly basis of 53 MSEK through a company-wide cost reduction program communicated in June 2020. The action program was gradually implemented during the second half of 2020 and achieved full effect when Gallito was sold in the beginning of January 2021. Related one-time expenses of 42 MSEK were recorded.


ABSOLENT SLUTFÖR AVYTTRING AV GALLITO LTD I STORBRITANNIEN

Absolent Group har avyttrat Gallito Limited i Storbritannien. Avyttringen är i linje med Absolent Groups strategi och skärper fokuset på utvalda tillväxtplattformar.


ABSOLENT COMPLETES DIVESTITURE OF GALLITO LTD IN THE UK

Absolent Group has divested Gallito Limited in the UK. The divestment is in line with Absolent Group's strategy and sharpens the focus on core growth platforms.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted