Absolent Group förstärker koncernledningen

Absolent Group AB har förstärkt koncernledningsgruppen med en ny CFO och CIO som kommer ansluta till företaget i januari 2019.

Absolent Group AB: s CFO, Ola Burénius, har aviserat sin pensionsavgång till tidigt 2020. Anna Åkerblad har rekryterats att efterträda honom. Anna har under det senaste årtiondet fungerat som CFO för Axel Christiernsson International AB. Tidigare har hon haft en framgångsrik konsultkarriär hos Deloitte och arbetat som ekonomichef på BIM. Anna kommer att tillföra en bred ekonomisk, operativ och strategisk erfarenhet till bolaget. Ola kommer att vara kvar i Absolent Group tills sin pension för att stödja övergången.

Som en del i Absolent Groups intention att bli branschledare är IT och processutveckling avgörande. Baserat på denna övertygelse har en ny position som CIO inrättats i koncernledningen. Absolent Group har framgångsrikt lyckats knyta Mattias Nurman till positionen. Mattias har en gedigen bakgrund som kombinerar IT konsultation med olika ledningspositioner. Mattias är en erfaren ledare med en betydande erfarenhet av förändringshantering och stor insikt i processer och IT. Mattias kommer närmast från en tjänst som CIO i Reac Group.

"Vi är väldigt stolta och glada över att ha lockat två toppförmågor till vårt koncernlednings- team. Absolent Group upplever en stark ekonomisk tillväxt i kombination med organisations- och kompetensutveckling. Att förstärka organisationen med dessa medarbetare är mycket viktigt för att öka vår kapacitet och förmåga till kontinuerlig utveckling. Vi välkomnar Anna och Mattias till Absolentfamiljen och ser fram emot att samarbeta med dem under den fortsatta uppbyggnaden av Absolent Group", säger Axel Berntsson, VD Absolent Group

Koncernledningen kommer att bestå av följande medlemmar:
Axel Berntsson, CEO
James Stansfield, Vice President
Anna Åkerblad, CFO
Ola Burenius, Koncerncontroller och IR
Jan Berntsson, CTO
Mattias Nurman, CIO

2018-10-19

Kontakt:
Axel Berntsson, CEO Absolent Group, 0510 48 40 00

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank 08-463 83 00.

Absolent Group startar nytt bolag i Indien

Absolent Group startar nytt bolag i Indien, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, som kommer hantera försäljning av varumärkena Absolent, Filtermist och Infinity.


Absolent Group opens a new company in India

Absolent Group opens a new company in India, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, that will serve as a basis for sales of Absolent, Filtermist and Infinity product lines.


Absolent Group förstärker koncernledningen

Absolent Group AB har förstärkt koncernledningsgruppen med en ny CFO och CIO som kommer ansluta till företaget i januari 2019.


Absolent Group strengthens the Management Team

Absolent Group AB has strengthened its management team with a new CFO and CIO who will join the company in January 2019.


Absolent tecknar samarbetsavtal med japansk koncern

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB har ingått ett samarbetsavtal med en japansk underleverantör till bilindustrin. Den japanska koncernen har global närvaro och vi har erhållit de första orderna för leveranser till Japan, Kina och USA.


Absolent signs cooperation agreement with Japanese Company

Absolent Group subsidiary Absolent AB has signed a cooperation agreement with a Japanese Tier 1 supplier in the automotive industry. The Japanese company has global presence and we have secured the first orders regarding Japan, China and the US.
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen för kvartalet blev 168,6 Mkr (113,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 36,7 Mkr (20,7) motsvarande en marginal om 21,8 % (18,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,7 Mkr (19,2) motsvarande en marginal om 20,0 % (16,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (1,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 37,1 Mkr (29,4)

Absolent Group Interim Report Second Quarter 2018

 • Sales volume for the quarter amounted to 168,6 MSEK (113,9)
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 36,7 MSEK (20,7) with a margin of 21,8 % (18,1)
 • Operating profit (EBIT) reached 33,7 MSEK (19,2) with a margin of 20,0 % (16,9)
 • Earnings per share was 2,40 SEK (1,27)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 37,1 MSEK (29,4)

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får order från amerikansk fordonstillverkare

Absolent AB i APAC/Kina säkrade nyligen en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer

Absolent AB in APAC/China recently secured an order worth over 10 MSEK from a major American Car Manufacturer.


Absolent Groups dotterbolag Absolent AB bygger nytt huvudkontor

Absolent kommer att bygga ett nytt huvudkontor på industriområdet Kartåsen i Lidköping. Den nya fastigheten kommer att husera både kontorsverksamhet och egen produktion. Ambitionen är att stärka närvaron och positionen lokalt samt att fortsätta växa globalt. Ett nytt huvudkontor med en modern, utökad produktion är en viktig del för att möjliggöra detta.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB builds new headquarters

Absolent will build a new headquarters in Lidköping, Sweden. The property will accommodate both offices and production. The ambition is to strengthen the presence locally and to continue to grow globally. A new headquarters with a modern, expanded production area is an important part to make this possible.
Årsstämma i Absolent Group

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 22 maj 2018 godkände styrelsens förslag om utdelning med 1:00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2017 med avstämningsdag den 24 maj 2018. Utbetalning beräknas ske med början den 29 maj 2018.


ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

 • Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 146,0 Mkr (116,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 32,8 Mkr (24,0) motsvarande en marginal om 22,5 % (20,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,0 Mkr (22,5) motsvarande en marginal om 20,5 % (19,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,98 kr (1,45) · Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 0,6 Mkr (17,7)

ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2018

 • Sales volume for the period January-March amounted 146,0 MSEK (116,1)
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 32,8 Mkr (24,0) with a margin of 22,5 % (20,7)
 • Operating profit (EBIT) reached 30,0 MSEK (22,5) with a margin of 20,5 % (19,4)
 • Earnings per share was 1,98 SEK (1,45)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 0,6 MSEK (17,7)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: