Absolent Group AB - Delårsrapport jan-mar 2020

Kvartal 1 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 279,1 Mkr (209,2) vilket motsvarar en tillväxt på 33,5% (43,2)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 32,9 Mkr (45,9) motsvarande en marginal om 11,8% (21,9)

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 12,9 Mkr (40,3) motsvarande en marginal om 4,6% (19,3). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -20,1 Mkr (-5,5)

· Resultat per aktie uppgick till 0,28 kr (2,69)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev -14,9 Mkr (32,9)

Finansiell påverkan av Covid-19

Vi förutser en fortsatt utmanande marknad framöver till följd av Covid-19 och den osäkerhet detta medför. För att anpassa oss efter rådande marknadssituation ser vi kontinuerligt över koncernens kostnader. Vår högsta prioritet är våra medarbetare och kunders säkerhet och vi vidtar åtgärder för att begränsa spridningen enligt instruktioner från myndigheter i de länder där vi är verksamma.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000

CFO Anna Åkerblad 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 13:00 CEST.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted