Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022

April-juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 350,7 (269,6) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 30,1 (37,2) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 45,5 % och uppgick till 73,4 (50,4) mkr, motsvarande en marginal om 20,9 (18,7) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 54,2 % och uppgick till 63,4 (41,1) mkr, motsvarande en marginal om 18,1 (15,2) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,75 (2,72) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,6 (34,2) mkr.

Januari-juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 672,8 (502,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 33,8 (5,7) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 59,0 % och uppgick till 135,5 (85,2) mkr, motsvarande en marginal om 20,1 (17,0) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 73,5 % och uppgick till 115,3 (66,5) mkr, motsvarande en marginal om 17,1 (13,2) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 7,17 (4,33) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62,9 (61,9) mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

 

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0) 8 463 83 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 13:00 CEST.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted