Publicering av Absolent Groups årsredovisning 2016

Absolent Group ABs årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.absolentgroup.se


Kallelse till årsstämma i Absolent Group

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping.


Absolent utökar verksamheten med bolag på den franska marknaden

Absolent AB, dotterbolag till Absolent Group, startar under våren ett säljbolag i Frankrike. Bolaget får namnet Absolent SAS.


Absolent Group Bokslutskommuniké jan - dec 2016

 • Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 411,5 Mkr (399,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 82,7 Mkr (76,3) motsvarande en marginal om 20,1 % (19,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 78,9 Mkr (73,7) motsvarande en marginal om 19,2 % (18,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,65 kr (5,05)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 49,4 Mkr (49,5)
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,90 kr (0,80) per aktie


Ändrat datum för bokslutskommuniké, delårsrapport samt Årsstämma

Styrelsen i Absolent Group AB har beslutat om följande ändringar vad gäller offentliggörande av bokslutskommuniké januari-december 2016, delårsrapport januari-mars 2017 samt Årsstämma 2017.


Absolent Group Delårsrapport jan-sep 2016

 • Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,3 Mkr (300,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 62,0 Mkr (58,5) motsvarande en marginal om 20,7 % (19,5)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 59,5 Mkr (56,3) motsvarande en marginal om 19,8 % (18,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,90 kr (3,69)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 40,7 Mkr (30,9)


Kompletterande information avseende Absolents förvärv av Multi Fan Systems Limited i Storbritannien

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från främst metallbearbetningsmaskiner - har via dotterbolaget Filtermist International Ltd ingått avtal om förvärv av Multi Fan Systems, en leverantör av centrala utsugningssystem i Storbritannien.


Absolent förvärvar Multi Fan Systems Limited i Storbritannien

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från främst metallbearbetningsmaskiner - har via dotterbolaget Filtermist International Ltd ingått avtal om förvärv av Multi Fan Systems, en leverantör av centrala utsugningssystem i Storbritannien.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted