Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Absolent förvärvar Avani Environmental International

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner - har ingått avtal om förvärv av Avani Environmental International Inc., ett bolag som tillhandahåller luftreningsprodukter på amerikanska marknaden.


Absolent Group Delårsrapport jan - sep 2014

· Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6)
· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 45,7 Mkr (40,5) motsvarande en marginal om 22,5% (25,9)
· Resultat per aktie uppgick till 1,43 kr (1,18) *)
· Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,01 kr (2,71) *)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 32,9 Mkr (25,5)

*)Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted