Absolent Group delårsrapport jan-sep 2015

  • Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,6 Mkr (202,8)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 58,5 Mkr (45,7) motsvarande en marginal om 19,5 % (22,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,69 kr (1,43) *1)
  • Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,89 kr (3,01) *1)*2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 30,9 Mkr (32,9)

*1) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.
*2) Moderbolaget och Koncernen tillämpar inte IFRS/IAS 36. Därmed genomför Koncernen inte en nedskrivningsprövning av goodwill vid årets slut. Koncernen skriver istället av goodwill linjärt under fem alternativt tio år, varav majoriteten skrivs av under fem år.


Absolent expanderar med dotterbolag i Tyskland

Absolent AB, dotterbolag till Absolent Group AB, etablerar under hösten 2015 ett eget säljbolag på den tyska marknaden, Absolent GmbH.


Absolent Group Delårsrapport jan-jun 2015

- Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 206,8 Mkr (131,1)

- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 44,8 Mkr (29,1) motsvarande en marginal om 21,7% (22,2)

- Resultat per aktie uppgick till 2,81 kr (0,79) 1)

- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,94 kr (1,85)*1)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 28,8 Mkr (18,4)

*1)Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.


Årsstämma i Absolent Group


Absolent Delårsrapport Jan - Mars 2015

- Nettoomsättningen för perioden jan - mars blev 99,8 Mkr (58,4)

- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 21,5 Mkr (12,5) motsvarande en marginal om 21,6% (21,5)

- Resultat per aktie uppgick till 1,32 kr (0,3) 1)

- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,38 kr (0,82) *)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 14,8 Mkr (5,2)

*) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.
Kallelse till årsstämma i Absolent Group

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping.


Absolent Group Bokslutskommuniké jan - dec 2014

- Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7)
- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 58,9 Mkr (52,8) motsvarande en marginal om 21,3% (25,2)
- Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (1,67) *
- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,93 kr (3,72)*
- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 52,1Mkr (42,3)
- Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,60 kr(0,46) per aktie

* Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.


Absolent erhåller prestigefylld order till Volvo Cars motorfabrik i Kina

Absolent Group AB's dotterbolag, Absolent AB, har mottagit en större strategisk order från Volvo Cars. Ordern inkluderar komplett oljedim- och oljerökfilterutrustning avsedd att rena all processluft i Volvo Cars nya motorfabrik i Zhangjiakou City i Kina.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted