Absolent Delårsrapport Jan - Mars 2015

- Nettoomsättningen för perioden jan - mars blev 99,8 Mkr (58,4)

- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 21,5 Mkr (12,5) motsvarande en marginal om 21,6% (21,5)

- Resultat per aktie uppgick till 1,32 kr (0,3) 1)

- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,38 kr (0,82) *)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 14,8 Mkr (5,2)

*) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.
Kallelse till årsstämma i Absolent Group

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping.


Absolent Group Bokslutskommuniké jan - dec 2014

- Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7)
- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 58,9 Mkr (52,8) motsvarande en marginal om 21,3% (25,2)
- Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (1,67) *
- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,93 kr (3,72)*
- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 52,1Mkr (42,3)
- Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,60 kr(0,46) per aktie

* Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.


Absolent erhåller prestigefylld order till Volvo Cars motorfabrik i Kina

Absolent Group AB's dotterbolag, Absolent AB, har mottagit en större strategisk order från Volvo Cars. Ordern inkluderar komplett oljedim- och oljerökfilterutrustning avsedd att rena all processluft i Volvo Cars nya motorfabrik i Zhangjiakou City i Kina.


Absolent förvärvar Avani Environmental International

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner - har ingått avtal om förvärv av Avani Environmental International Inc., ett bolag som tillhandahåller luftreningsprodukter på amerikanska marknaden.


Absolent Group Delårsrapport jan - sep 2014

· Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6)
· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 45,7 Mkr (40,5) motsvarande en marginal om 22,5% (25,9)
· Resultat per aktie uppgick till 1,43 kr (1,18) *)
· Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,01 kr (2,71) *)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 32,9 Mkr (25,5)

*)Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted