AAC Clyde Space förvärvar amerikanska SpaceQuest för 8,4 MUSD

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") har avtalat om att förvärva samtliga aktier i amerikanska SpaceQuest Ltd med betalning genom
24 000 000 nya AAC aktier till SpaceQuests nuvarande ägare. 8,4 MUSD är beräknad på en aktiekurs om 3,15 kronor och en växelkurs för den amerikanska dollarn på 9,00 kronor. Förvärvet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma i AAC och kommittén för utländska investeringar i USA CFIUS.

· SpaceQuest är ett framgångsrikt småsatellitföretag som verkar på världens största och mest dynamiska rymdmarknad.

· SpaceQuest driver en mycket lönsam Space as a Service-verksamhet (SaaS) med drift av satelliter i omloppsbana, vilket gör att AAC Clyde Space snabbt kan växa sin SaaS-affär

· Genom AACs globala räckvidd kommer SpaceQuests erbjudande att kunna marknadsföras till en global marknad i behov av affärskritisk data från rymden

AAC Clyde Space VD Luis Gomes kommenterar affären: "Det är fantastiskt att få med SpaceQuest i AAC-familjen. Förvärvet är nästa steg i vår strategi att växa vår verksamhet i USA och att utöka vår Space as a Service-verksamhet. SpaceQuests flotta av satelliter och nätverk av markstationer är ett utmärkt tillskott i vårt SaaS-erbjudande och stärker ytterligare våra planer på att förändra ekonomin i leveranser av data från rymden."

Ordförande Rolf Hallencreutz kommenterar affären: "Vi transformerar AAC till en verklig ledare på småsatellitområdet. Med SpaceQuest får vi en kommersiellt attraktiv Space as a Service-affär och ett starkt fotfäste i USA, den största och mest dynamiska rymdmarknaden. Förra veckans offentliggörande av förvärvet av Hyperion visar att vi är dedikerade till att tillhandahålla toppmodern teknik. Med båda dessa bolag i koncernen blir vi en verkligt global leverantör av rymdsystem och en mycket attraktiv partner för företag som vill utnyttja möjligheterna med rymddata."

Grundare och VD för SpaceQuest Dino Lorenzini säger "Med tillgång till AACs design som håller världsklass kommer SpaceQuest att kunna växa framgångsrikt på den mycket dynamiska amerikanska rymdmarknaden. Det finns en växande efterfrågan av kvalitetsleverantörer för satellit-teknologier. Kombinationen av SpaceQuests varumärke, produkter och nätverk av markstationer tillsammans med AACs plattformsdesign öppnar nya marknader för oss. Kombinationen SpaceQuest, Hyperion och AAC bildar en kraftfull synergi."

SpaceQuest är en pionjär på småsatellitområdet och har byggt samt skjutit upp 20 småsatelliter vidare levererar SpaceQuest satellitkomponenter till en rad kommersiella rymdföretag och institutioner, såsom NASA, det amerikanska försvarsdepartementet samt flera universitet. Bolaget designade sin första satellit för 20 år sedan. För närvarande driver SpaceQuest en konstellation av småsatelliter med nyttolaster för ett flertal kunder i demonstrationssyfte. Småsatelliterna samlar även in AIS-data (Automatic Identification System) som används i ett flertal maritima applikationer i en Space as a service-modell.

Med förvärvet av SpaceQuest utvidgar AAC sin verksamhet i USA med en anläggning i Virginia och utökar personalstyrkan till 124 medarbetare på fyra olika platser (Uppsala, Glasgow, Delft och Fairfax). Den sammanslagna koncernens intäkter pro forma uppgick under första halvåret 2020 till ca 58 MSEK.

Med förvärven av SpaceQuest och av Hyperion (se pressmeddelande 7 oktober 2020) beräknas AAC-koncernens intäkter pro forma för 2020 öka till 135 MSEK, vilket är 35 procent högre än den tidigare offentliggjorda uppskattningen (se pressmeddelande 18 september 2020). Genom att lägga två lönsamma företag till AAC-koncernen stärks AACs mål att inom en snar framtid nå positiv EBITDA och operativt kassaflöde.

Bakgrund och motiv

USA är världens största och mest dynamiska rymdmarknad med en betydande och växande efterfrågan på småsatelliter. Även om AAC redan finns på den amerikanska marknaden som leverantör av delsystem och satelliter till kommersiella och vissa institutionella kunder, gynnas bolaget av en större närvaro i USA, särskilt i förhållande till organisationer som lyder under den amerikanska regeringen. Genom SpaceQuest får AAC lokal tillverkning och kan dra nytta av långvariga affärsrelationer med amerikanska kunder.

De två bolagens marknadsposition, teknikkompetens, resurser, produktutbud och kunder är mycket kompletterande. Genom att föra samman bolagens produkt- och tjänsteutbud skapas ett unikt utbud av funktioner och produkter som sträcker sig från satellitkomponenter, plattformar, rymdmissioner, till drift och leverans av datatjänster från rymden.

Det gemensamma produktutbudet innebär en stor marknadspotential. Den största potentialen ligger i att tillverka satelliter och komponenter utvecklade av AAC lokalt i USA, vilket underlättar för AACs produkter att nå en bredare marknad.

SpaceQuest har dessutom en imponerande infrastruktur, inklusive en egen satellitkonstellation och ett nätverk av markstationer mycket framgångsrikt levererar data från rymden. Denna kompetens kommer att spela en avgörande roll för att utveckla AACs erbjudande inom SaaS.

Transaktionen

Förvärvet ska betalas med 24 000 000 nya aktier i AAC, vilket motsvarar en ersättning på 8,4 MUSD, eller ca 75,6 MSEK. Antalet aktier är beräknad på en aktiekurs om 3,15 kronor per aktie och en USD/SEK-växelkurs på 9,00. Den totala köpeskillingen om 75,6 MSEK kan förändras beroende på aktiekursens utveckling till dess förvärvet är slutfört. Efter förvärvet, kommer ägarna av SpaceQuest att inneha ca 20 procent av det totala antalet aktier och röster i AAC, exklusive de aktier som avses emitteras till Hyperions aktieägare.

Till detta kan komma en intäktsbaserad tilläggsköpeskilling på maximalt 0,9, 1,0 och 1,3 MUSD för 2021, 2022 respektive 2023 baserat på en årlig tillväxt på 3 MUSD vilket skulle motsvara en intäktsnivå år 2023 på 12 MUSD (cirka 105 MSEK). Tilläggsköpeskillingarna för 2021 och 2022 betalas ut i AAC-aktier medan den för 2023 betalas ut kontant. Tilläggsköpeskillingen kan för 2021 högst uppgå till maximalt 2 314 285 aktier och för 2022 högst till maximalt 2 571 428 aktier.

Lock-up åtaganden

Säljarna har förbundit sig att inte sälja sina AAC-aktier enligt följande brukligt lock-up åtagande: en tredjedel av aktierna är föremål för lock-up i 6 månader, en tredjedel i 12 månader och en tredjedel i 18 månader.

Villkor

Förvärvet och tillhörande nyemission är föremål för standardmässiga villkor för fullföljande, inklusive godkännande av bolagsstämman i AAC. Styrelsen kommer att kalla till bolagsstämma den 16 oktober 2020.

Förvärvet kräver även godkännande av kommittén för utländska investeringar i USA, CFIUS. CFIUS är en myndighetskommitté som har behörighet att granska vissa transaktioner som involverar utländska investeringar i USA för att avgöra konsekvenserna av sådana transaktioner för USAs nationella säkerhet. Parterna förväntar sig att erhålla nödvändiga godkännande inom ett par månader.

Om SpaceQuest Ltd

SpaceQuest grundades av sin VD Dr. Dino Lorenzini 1994 och har sitt säte i Fairfax, Virginia. Företaget är en pionjär inom småsatellitteknik med kompetens inom design och tillverkning av satelliter och komponenter och har omfattande testutrustning. Bolaget har genomfört 11 uppskjutningar, byggt 20 småsatelliter och slutfört ett flertal kvalificeringsprogram av komponenter. Bolaget har utvecklat, byggt, skjutit upp och driver en egen konstellation av småsatelliter med ett eget nätverk av markstationer.

Företaget har en bred kundbas, inkluderande företag som LeoStella, Orbcomm, Iceye, Northorp Grumman och organisationer som CSA, NASA, Air Force, Navy samt ett flertal universitet. SpaceQuest har erfarenhet av exportlicensiering från US Department of State & Commerce License.

Bolaget har en lång historik av lönsamhet. Intäkterna för de första sex månaderna 2020 uppgick till 0,9 MUSD, och EBITDA-marginalen var 20 procent. Intäkterna för helåret 2020 förväntas bli 2,5 MUSD.

Dr. Lorenzini är pensionerad överste från US Air Force där han hade chefsbefattningar för flera stora rymdprojekt, inklusive Apollo Lunar Module, Peacekeeper Missile Guidance and Control System, NAVSTAR Global Positioning System, DARPA's Space Based Laser Program och Strategic Defense Initiative. Han är Disitinguished Graduate of the U.S Airforce Academy och innehar doktorsexamen och civilingenjörsexamen i astronautisk teknik från MIT och innehar även en MBA från Auburn University. Dino Lorenzini kommer att fortsätta sitt arbete för SpaceQuest och AAC Clyde Space Group. Se www.spacequest.com.

Tidsplan

· 16 October 2020: Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs på AACs hemsida

· 5 November 2020: Extra bolagsstämma i AAC

· November/December 2020: Datum för slutförande av förvärvet är beroende av godkännandet från CFIUS

Rådgivare

Setterwalls agerar juridisk rådgivare för svensk lag, Cooley och Latham&Watkins agerar som juridisk rådgivare för amerikansk lag till AAC i samband med transaktionen.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde Space AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl 19:00 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

AAC Clyde Space utvecklar innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.


AAC Clyde Space to develop a 19.7 MEUR (approx. 202 MSEK) innovative Constellation Services with ESA and UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space embarks on a 3-year project, named xSPANCION, with the European Space Agency (ESA) to develop an innovative satellite constellation service, including the manufacturing of 10 spacecrafts. The UK Space Agency through ESA, will co-fund the project with 9.9 MEUR (approx. 101.4 MSEK). AAC Clyde Space intends to, outside this project, enter into customer service agreements for data delivery from the constellation.


Förvärvet av Hyperion Technologies B.V. är genomfört

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


The acquisition of Hyperion Technologies B.V. is completed

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2020-11-05 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) som hölls den 5 november 2020 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48 i Uppsala, fattades följande beslut:


Bulletin from extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2020-11-05 AAC Clyde Space AB (publ)
At the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ) held on 5 November 2020 at 10.30 a.m. (CET) at the company's premises, Dag Hammarskjölds väg 48 in Uppsala, the following resolutions were adopted:


Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2020-10-16 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2020 klockan 10.30 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 10.00.


Notice to attend the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2020-10-16 AAC Clyde Space (publ)
The shareholders in AAC Clyde Space AB (publ), reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting on 5 November 2020 at 10.30 a.m. (CET) at the company's premises, Dag Hammarskjölds väg 48, SE-751 83 Uppsala, Sweden. Registration for the meeting commences at 10.00 a.m. (CET).


AAC har genomfört en riktad emission om 52 MSEK samt rapporterar om genomförd blockaffär av aktier

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
Styrelsen i AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 19 241 551 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie (den "Riktade emissionen"). Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. Utöver den Riktade emissionen har Erik Penser Bank mäklat 10 557 150 aktier till motsvarande pris per aktie som i den Riktade emissionen ("Blockaffären").


AAC has completed a directed issue of SEK 52 million and reports on an executed block trade of shares

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
The Board of Directors of AAC Clyde Space AB ("AAC" or "the Company") has, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting on June 2, 2020, resolved on a directed issue of 19,241,551 shares at a price of SEK 2.70 per share (the "Directed Issue"). The price in the Directed Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure carried out by Erik Penser Bank. In addition to the Directed Issue, Erik Penser Bank has brokered 10,557,150 shares at the corresponding price per share as in the Directed Issue (the "Block Trade").


AAC Clyde Space utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC" eller "Bolaget") har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om maximalt av 19 241 551 aktier (den "Riktade emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet").


AAC Clyde Space is investigating the prerequisites for carrying out a directed new issue

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC" or the "Company") has mandated Erik Penser Bank to investigate the prerequisites to carry out a directed new issue of a maximum of 19 241 551 shares (the "Directed Issue") through an accelerated bookbuilding procedure (the "Bookbuilding Procedure").


AAC Clyde Space förvärvar amerikanska SpaceQuest för 8,4 MUSD

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") har avtalat om att förvärva samtliga aktier i amerikanska SpaceQuest Ltd med betalning genom
24 000 000 nya AAC aktier till SpaceQuests nuvarande ägare. 8,4 MUSD är beräknad på en aktiekurs om 3,15 kronor och en växelkurs för den amerikanska dollarn på 9,00 kronor. Förvärvet är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma i AAC och kommittén för utländska investeringar i USA CFIUS.


AAC Clyde Space to acquire U.S. SpaceQuest for 8.4 MUSD

2020-10-15 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") has reached an agreement to acquire 100 % of the shares in SpaceQuest, Ltd in an all shares deal in a payment of 24,000,000 new AAC shares to the current owners of Space Quest. 8.4 MUSD is calculated on an AAC share price of SEK 3.15 per share and an exchange rate of 9.0 SEK to one (1) US dollar. The acquisition is subject to approval by the AAC Extraordinary General Meeting (EGM) and The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).


AAC Clyde Space förvärvar Hyperion Technologies för 22,8 MSEK

2020-10-07 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") har avtalat om att förvärva 100% av aktierna i Hyperion Technologies BV, med betalning i aktier och kontanter. Hyperion Technologies nuvarande ägare kommer att erhålla 7 755 000 nya aktier i AAC, motsvarande ca 21,7 MSEK beräknat på 2,80 SEK per aktie samt 0,1 MEUR (ca 1,1 MSEK) kontant, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande.


AAC Clyde Space to acquire Hyperion Technologies for 22.8 MSEK

2020-10-07 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC") has reached an agreement to acquire 100 % of the shares in Hyperion Technologies BV, in a shares and cash deal. The current owners of Hyperion Technologies will receive 7,755,000 new shares in AAC, equivalent to approximately 21.7 MSEK calculated at 2.80 SEK per share and 0.1 MEUR (approx. 1.1 MSEK) in cash, subject to approval by the AAC EGM.


AAC Clyde Space räknar med att omsätta ca 100 MSEK under 2020, motsvarande en tillväxt över 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick omsättningen till 66 MSEK.


AAC Clyde Space expects net sales of approx. SEK 100 million in 2020, an annual increase of over 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space expects to reach net sales of approximately SEK 100 million in 2020, an increase of more than 50 % over its 2019 revenue of SEK 66 million.


Mediuminvest har avyttrat så gott som hela innehavet i AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


Mediuminvest has divested virtually the entire holding in AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted