AAC Clyde Space räknar med att omsätta ca 100 MSEK under 2020, motsvarande en tillväxt över 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space räknar med att under 2020 nå en omsättning på ca 100 MSEK. Under 2019 uppgick omsättningen till 66 MSEK.


AAC Clyde Space expects net sales of approx. SEK 100 million in 2020, an annual increase of over 50 %

2020-09-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space expects to reach net sales of approximately SEK 100 million in 2020, an increase of more than 50 % over its 2019 revenue of SEK 66 million.


Mediuminvest har avyttrat så gott som hela innehavet i AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


Mediuminvest has divested virtually the entire holding in AAC Clyde Space

2020-09-17 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space wins two Japanese orders valued at 360 000 EUR

2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has received two new orders, totaling 360 000 EUR (approx. 3.7 MSEK) for Sirius avionics from customers in Japan. The hardware will be delivered during the fourth quarter of 2020 and software updates will be delivered in the first quarter of 2021. These are follow-on orders from existing customers.


AAC Clyde Space vinner två japanska order värda 360 000 EUR

2020-08-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått två nya order på totalt 360 000 EUR (cirka 3,7 MSEK) för Sirius avionikprodukter från kunder i Japan. Hårdvaran kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2020 och mjukvaruuppdateringar kommer att levereras under det första kvartalet 2021. Beställningarna är uppföljningsorder från kunder på den krävande japanska marknaden.


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - juni 2020

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - June 2020

2020-08-27 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space, Saab och ORBCOMM bygger nästa generations maritima kommunikation

2020-08-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, SAAB AB och ORBCOMM Inc. annonserar idag utvecklingen av nästa generations rymdbaserade VDES-system, vilket blir startskottet för en ny era inom maritim kommunikation. AAC Clyde Space AB får totalt 17,0 MSEK varav 12,2 MSEK i anslag från Trafikverket, för att tillverka, skjuta upp och driftsätta den första satelliten i projektet. Satelliten förväntas bli den första i en framtida konstellation för VDES-tjänster.


AAC Clyde Space, Saab and ORBCOMM to bring the next generation of maritime communications

2020-08-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, SAAB AB and ORBCOMM Inc. have today announced the development of the next generation of space based VDES system, marking the beginning of a new era in maritime communications. AAC Clyde Space AB will receive 17.0 MSEK in total, of which 12.2 MSEK is in the form of a grant from the Swedish Transport Administration, to finance the building, launch and commissioning of the first satellite in the project. This is intended to be the first satellite of a future constellation to provide a VDES service.


AAC Clyde Space aktie börjar handlas på amerikanska OTCQX

2020-08-21 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Spaces aktie handlas från och med idag på den amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen "ACCMF". Listningen på OTCQX Market sker för att förbättra tillgängligheten och synligheten för amerikanska investerare. Aktuell finansiell information och realtidskurser finns på www.otcmarkets.com.


AAC Clyde Space Shares Commence Trading on the US OTCQX Market

2020-08-21 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's shares begins trading today on the OTCQX Market under the symbol "ACCMF". As an OTCQX-traded company, AAC Clyde Space can benefit from increased accessibility and visibility across the U.S. investment community. Current financial disclosure and real time quotes for the share can be found on www.otcmarkets.com.


AAC Clyde Space aktie börjar handlas i USA

2020-08-19 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space meddelar idag att bolagets aktie har tagits upp till handel på den amerikanska "Pink Market" under symbolen "ACCMF" och har ansökt om handel på "OTCQX Market", den högsta nivån inom OTC-gruppen. Detta kommer att göra aktien mer tillgänglig för amerikanska investerare som därigenom kan handla aktien i dollar i USA. Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och realtidskurser på www.otcmarkets.com.


AAC Clyde Space Shares Commence Trading in the US

2020-08-19 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space announces today that its shares have begun trading in the US on the Pink Market under the symbol "ACCMF" and that it has applied to have its shares trade on the OTCQX Market, the highest tier within the OTC group. This will make AAC Clyde Space's shares more accessible to US investors, who can now trade the shares in US dollars in the US. US investors can find current financial disclosure and real time quotes for the company on www.otcmarkets.com


Peter Anderson utnämnd till VP Business Development

2020-07-07 AAC Clyde Space AB (publ)
Peter Anderson har utsetts till Vice President Business Development med ansvar för försäljning och marknadsföring av AAC Clyde Spaces produkt- och tjänsteportfölj. Peter Anderson tar därmed även plats i koncernens ledningsgrupp.


Peter Anderson appointed VP Business Development

2020-07-07 AAC Clyde Space AB (publ)
Peter Anderson has been appointed Vice President Business Development with responsibility for Sales and Marketing of AAC Clyde Space's portfolio of products and services. In his new role, Peter Anderson will also join the group's management team.


Flera AAC Clyde Space satelliter på Arianes Vegaraket

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
Arianespaces Vegaraket som är planerad för att skjutas upp från Franska Guyana på söndag 21 juni kommer att föra med sig en mängd hårdvara byggd av AAC Clyde Space, inklusive två satelliter byggda i anläggningen i Glasgow. Uppskjutningen är planerad till den 21 juni kl 01:51 UTC / 03:51 CET, och kan följas på https://www.arianespace.com/ eller https://www.youtube.com/arianespace.


AAC Clyde Space with several satellites on Ariane Vega rocket

2020-06-19 AAC Clyde Space AB (publ)
The Arianespace's Vega rocket scheduled for launch on Sunday June 21 from French Guiana will launch a variety of hardware built by AAC Clyde Space, including two satellites built at our Glasgow factory. The launch is planned on June 21 at 01:51 UTC / 03:51 CET, can be followed on https://www.arianespace.com/ or https://www.youtube.com/arianespace


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted