beQpress
Pressmeddelanden
beQuoted nyheter: Nya marknadssegment lyfter Novus Group 
beQuoted nyhetsbrev 20 december 2011
Nya marknadssegment lyfter Novus Group

Novus Group expanderar till nya marknadssegment. Det handlar om nya avtal inom bland annat vård- och försäkringssektorn, avtal som gav en omsättningsmässigt bra start på verksamhetsåret 2011 / 2012. beQuoted har talat med vd Torbjörn Sjöström om utvecklingen.

Stark försäljning i historiskt sett svagt kvartal
Novus Group inledde verksamhetsåret 2011 / 2012 med ett omsättningsmässigt starkt kvartal. Försäljningen steg 15 procent, jämfört med motsvarande period föregående verksamhetsår.

Försäljningsökningen förklaras av nya kunder inom nya marknadssegment, däribland bank- och försäkringssektorn. Enligt Torbjörn Sjöström handlar det om en kombination av längre avtal och enskilda projekt.

Sett till historiken är verksamhetsårets första kvartal, tillsammans med det tredje, en omsättnings- och resultatmässigt svag period för Novus.

Siffrorna för första kvartalet i verksamhetsåret 2011 / 2012:

      • Omsättning: 7,0 Mkr (5,9)
      • Resultat efter finansnetto: 0,02 Mkr (0,15)
      • Vinst per aktie: 0,00 kr (0,02)

Resultatförsämringen hänförs till ökade kostnader för datainsamling. Flera av kvartalets projekt har innefattat en större andel traditionella undersökningsmetoder såsom telefonintervjuer.

- Om man under flera års tid gjort mätningar med en viss metod så kan förändringar i metodiken påverka siffrorna. Då kommer önskemål på specifika metoder. Det blir mycket dyrare för kunderna men de vill vara helt säkra på att de får jämförbar data framåt, förklarar Torbjörn Sjöström.

Teknikutvecklingen fortsätter
Genom att ta modern informationsteknologi till undersökningsbranschen, som visat liten eller obefintlig tillväxt de senaste åren, har Novus lyckats upprätthålla en god tillväxttakt och resultatutveckling.

Om kundkrav på telefonintervjuer är en långsiktig trend eller en följd av att Novus under kvartalet fått nya kunder som ännu inte gått över till modernare undersökningsmetoder vill Torbjörn Sjöström inte kommentera.

Samtidigt fortsätter bolaget sin utveckling av tekniska lösningar.

- Vi kommer att lansera ett par nya produkter inom kort, som jag tror kommer vara mycket intressanta, fortsätter Torbjörn Sjöström.

Bolaget arbetar sedan tidigare med bland annat SMS-undersökningar och webbpaneler. Bolaget bibehåller sitt tekniska försprång gentemot konkurrenterna, anser Torbjörn Sjöström.

- Det beror på vad man menar med konkurrent men ställt mot flera av de stora undersökningsföretagen så ligger vi tekniskt sett mycket längre fram. Men bolaget är byggt på kombinationen av ny teknik och traditionell kompetens. Det är där vi är unika.

Mest citerade undersökningsföretaget
Novus har på några års tid nått en ledande position inom opinionsundersökningar i Sverige. Flera mätningar har visat att bolaget är det mest citerade undersökningsföretaget i media, följt av större branschkollegor som Synovate och Demoskop.

Under rapportperioden fick Novus undersökning om svenskarnas attityd till regeringens uppskjutna femte jobbskatteavdrag stort genomslag. Detsamma gällde undersökningen om våld i skolan, som följde på Dagens Nyheters uppmärksammade artikelserie om den svenska skolan från i våras.

Under fjärde kvartalet har den blockpolitiska turbulensen gjort att opinionsmätningarna återtagit rampljuset.

- I våras var det diskussioner kring en misstroendeomröstning mot regeringen. Nu är det fokus på att vi har en obefintlig opposition. Det är intressant att se en sådan svängning på så kort tid, konstaterar Torbjörn Sjöström.

Nya marknadssegment i linje med årets mål
Huruvida den politiska turbulensen faktiskt ökat efterfrågan på opinionsmätningar återstår att se. Samtidigt pekar konjunkturprognoserna på fortsatt nedgång, något Novus inte ser som enbart negativt.

- Vi ser en tendens att företagens behov av att mäta och bli mer träffsäkra i kommunikationen med marknaden ökar när marknaden är skakig, fortsätter Torbjörn Sjöström.

Tillväxten inom marknadsundersökningar och kundpaneler har också varit god. Föregående verksamhetsår utgjorde de 40 procent av Novus totala omsättning, en utveckling som bidrog till att minska beroendet av opinionsmätningar.

Ett mål för innevarande verksamhetsår är att jämna ut tidigare års kraftiga säsongsvariationer. Det ska nås med en bredare kundbas och fortsatt tillväxt på just marknadsundersökningar och kundpaneler.

Novus expansion till nya marknadssegment under verksamhetsårets första kvartal ser ut att vara ett steg i linje med det målet. 

JOHAN NYGREN
[email protected]

Tidigare publicerade artiklar om Novus Group:
» "Du måste bli mer träffsäker i en skakig värld"
» Novus Group mer än Opinion
» Novus Group växer med kundpaneler

 

Marknadsplats
AktieTorget
 
 

 


Torbjörn Sjöström
VD Novus Group

 
 
 
- Vi ser en tendens att företagens behov av att mäta och bli mer träffsäkra i kommunikationen med marknaden ökar när marknaden är skakig 

 
 
 
 

 
Novus är det mest citerade undersökningsföretaget i svensk media, enligt flera mätningar.
 
 
 
 
 

 
Novus prognoser kom närmast
det slutgiltiga utfallet vid det senaste riksdagsvalet. Även vid det extra valet i Västra Götaland var Novus prognoser mest pricksäkra.

 
 
 
 
  

Nästa händelse
2012-02-17
Delårsrapport
2011-07-01 till 2011-12-31

Mer info
Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
[email protected]
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig