beQpress
Pressmeddelanden
Absolent Group: Absolent Group AB bokslutskommuniké 2017 

Absolent Group AB bokslutskommuniké 2017

  • Nettoomsättningen för perioden januari - december blev 491,5 Mkr (411,5)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 92,6 Mkr (82,7) motsvarande en marginal om 18,8 % (20,1)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 85,6 Mkr (78,9) motsvarande en marginal om 17,4 % (19,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,68 kr (5,65)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 89,0 Mkr (49,4)
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,00 kr (0,90) per aktie

"Under 2017 har koncernen utvecklats över förväntan med en omsättningsökning till 492 Mkr (411) och rörelseresultatökning (EBITA) till 93 Mkr (83) vilket innebär en marginal om närmare 19%. Fjärde kvartalet var årets klart starkaste med en omsättningsökning om 33% jämfört med motsvarande period föregående år. Det är åttonde året i rad som vi visar tillväxt på såväl omsättning som rörelseresultat och vår stadigt stigande trend består således", säger koncernchef Axel Berntsson.

2018-02-22 Lidköping

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000

Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 08:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Group Pressrelease 2018-02-22.pdf
Absolent Group Bokslutskommunike 2017.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.