beQpress
Pressmeddelanden
Xavitech: Xavitechs företrädesemission tecknades till 168% 

Xavitechs företrädesemission tecknades till 168%

Xavitech AB meddelar idag att företrädesemissionen, som avslutades den 19 februari 2018, tecknades till totalt cirka 8,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 168 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 4,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.

- Tack till alla som har deltagit i emissionen och därmed bekräftat stöd för vår satsning på en ny produkt inom avancerad sårvård, en pump för NPWT*. Nu går vi vidare med rekrytering och bildande av det medicintekniska dotterbolaget som skall färdigställa produkten, säger VD Henrik Sjöström.

Totalt har cirka 375 000 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande utan företrädesrätt. Företrädesrätterna nyttjades således till cirka 88 procent.

Styrelsen kommer att fatta beslut om teckning utan företräde under torsdagen den 22 februari 2018, och avräkningsnotor avseende detta kommer att sändas ut under fredagen den 23 februari 2018, med likviddag fredagen den 2 mars 2018.

Handel i betalda tecknade aktier (XAVI MTF BTB) kan ske fram till dess att emissionen registrerats, varvid dessa efter meddelande om sista handelsdag via pressmeddelande omvandlas till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 127 166,40 SEK, från 763 000,00 SEK till 890 166,40 SEK. Antalet B-aktier kommer att ökas med 423 888 aktier, från 2 043 333 B-aktier till 2 467 221 B-aktier. Totalt antal aktier kommer att uppgå till 2 967 221 aktier varav de nyemitterade aktierna kommer att utgöra 14,3 procent av samtliga aktier.

Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

Härnösand, 21 februari 2018

Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com

NPWT* (negative pressure wound theraphy) används inom avancerad sårvård för att snabba på läkningen av svårläkta sår. Endast i USA behandlas årligen över sju miljoner patienter med hjälp av NPWT-produkter. Ett vanligt exempel är svårläkta bensår hos diabetiker. Marknaden för NPWT- produkter förväntas vara värd ca 2,7 Miljarder dollar 2022 enligt Allied Market Research.

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018.

Hemsida: www.xavitech.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xavitech Pressrelease 2018-02-21.pdf

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.