Skanska investor information
Välj bolag
Namn: Skanska AB
Adress: Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm
Telefon: 010 448 00 00
Fax: 08 755 12 56
E-Post: investor.relations@skanska.se
Orgnr: 556000-4615
Webbplats: www.skanska.com/group
Bransch: Konstruktion och material
Marknad: Stockholmsbörsen
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
188,90 (2015-04-28)193,40 (2015-03-31)167,90 (2014-12-30)79 319 690 300
Nyckeltal
2014-Q42014-Q32014-Q22014-Q12013-Q4
Nettoomsättning (Mkr)143325,0102682,062691,027750,0136345,0
Eget kapital (Mkr)21405,020307,019349,021333,021339,0
Soliditet (%)23,122,222,425,224,4
Antal anställda (st) 57 866 58 421 28 846 58 013 55 611
Antal aktier (st) 419 903 072 419 903 072 419 903 072 419 903 072 411 278 067
Eget kapital per aktie (kr)51,048,446,150,851,9
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Just nu
Styrelsen har vid styrelsemöte den 9 april 2015 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier
Skanskas årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare där såväl svensk som engelsk version finns.


Metlife Stadium, som ligger i delstaten New Jersey i USA, har Skanska byggt.
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved