Railcare investor information
Välj bolag
Namn: Railcare Group AB
Adress: Näsuddsvägen 10
Box 34
932 21 Skelleftehamn
Telefon: 0910 43 88 00
Fax: 0910 333 75
E-Post: info@railcare.se
Orgnr: 556730-7813
Webbplats: www.railcaregroup.se
Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: AktieTorget
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
61,00 (2014-10-22)59,50 (2014-09-30)23,50 (2013-12-30) 242 803 729
Nyheter - de fem senaste
Nyckeltal
2014-Q22014-Q12013-Q42013-Q32013-Q2
Nettoomsättning (Mkr)132,759,6187,5129,179,0
Eget kapital (Mkr)83,675,567,962,157,8
Soliditet (%)25,325,523,621,921,5
Antal anställda (st) 100 100 90 90 80
Antal aktier (st) 4 380 389 4 380 389 4 380 389 4 380 389 4 380 389
Eget kapital per aktie (kr)19,117,215,514,213,2
Det brutna räkenskapsåret slutar den 31 december 2009. 2009-Q4 avser maj-dec.
Fr o m den 1 januari 2010 tillämpas kalenderår.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser

Upprustning av järnvägar med Railvac.
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved