Railcare investor information
Välj bolag
Namn: Railcare Group AB
Adress: Näsuddsvägen 10
Box 34
932 21 Skelleftehamn
Telefon: 0910 43 88 00
Fax: 0910 333 75
E-Post: info@railcare.se
Orgnr: 556730-7813
Webbplats: www.railcaregroup.se
Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: AktieTorget
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
25,90 (2014-04-16)24,50 (2014-03-28)23,50 (2013-12-30) 103 092 075
Nyheter - de fem senaste
Nyckeltal
2013-Q42013-Q32013-Q22013-Q12012-Q4
Nettoomsättning (Mkr)187,5129,179,031,8178,9
Eget kapital (Mkr)67,962,157,851,852,8
Soliditet (%)23,621,921,521,520,3
Antal anställda (st) 90 90 80 80 79
Antal aktier (st) 4 380 389 4 380 389 4 380 389 4 380 389 4 380 389
Eget kapital per aktie (kr)15,514,213,211,812,1
Det brutna räkenskapsåret slutar den 31 december 2009. 2009-Q4 avser maj-dec.
Fr o m den 1 januari 2010 tillämpas kalenderår.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Just nu

Upprustning av järnvägar med Railvac.
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved