LightLab investor information
Välj bolag
Namn: LightLab Sweden AB
Adress: Uppsala Business Park
Virdings Allé 32B
754 50 Uppsala
Telefon: 08 442 05 50
Fax: LLSW B
E-Post: info@lightlab.se
Orgnr: 556585-8981
Webbplats: www.lightlab.se
Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Sponsor: Erik Penser Bankaktiebolag
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
0,68 (2015-09-01)0,70 (2015-08-31)0,76 (2014-12-30) 27 920 632
Nyckeltal
2015-Q12014-Q42014-Q32014-Q22014-Q1
Nettoomsättning (Mkr)0,51,91,71,20,6
Eget kapital (Mkr)58,964,449,051,855,8
Soliditet (%)89,891,690,789,387,8
Antal anställda (st) 12 14 21 21 21
Personalkostnader (Mkr)-5,8-12,8-7,5-4,0-3,0
Jämförelsestörande poster (Mkr)-0,2-0,1-0,5-0,4-0,2
Antal aktier (st) 39 340 279 39 340 279 18 508 449 18 508 449 18 508 449
Eget kapital per aktie (kr)1,51,62,62,83,0
Förkortad räkenskapsår 2005-09-15 till 2005-12-31, kolumn Q4 2005 avser sep-dec 2005.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Pressmeddelanden direkt till din e-post

Patenterad, miljövänlig och kvicksilverfri ljusteknik
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved