Empire investor information
Välj bolag
Namn: Empire AB
Adress: Kungsgatan 37
111 56 Stockholm
Telefon: 08 410 58 400
Fax: 08 661 07 40
E-Post: info@empire.se
Orgnr: 556586-2264
Webbplats: www.empire.se/investor-relations
Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Sponsor: Mangold
DatumKällaRubrikTypFormat
2015-04-23EmpireÄndrat datum för Empire rapport Q1 2015Pressrelease
2015-04-20EmpireInformation avseende Empire likviditetsbrist, avvikelse mellan bokslutskommuniké samt nytt datum för bolagsstämmaPressrelease
2015-04-10EmpireRättelse angående tidigare pressmeddelande: Likviditetsbrist i EmpirePressrelease
2015-04-10NasdaqEmpire receives observation statusPressrelease
2015-04-10EmpireLikviditetsbrist i EmpirePressrelease
2015-01-27EmpireC3 Scandinavian Lifestyle tecknar avtal med Alexander "The Mauler" GustafssonPressrelease
2014-12-11EmpireEmpire flyttar lager och logistik, stänger Baltikum och fokuserar sin verksamhet till Sverige - gör årlig besparing om ca 4,5 MkrPressrelease
2014-10-21EmpireEmpire tecknar distributionsavtal för egna varumärket C3 Scandinavian Lifestyle i DanmarkPressrelease
2014-04-30EmpireKommuniké från bolagsstämma i EmpirePressrelease
2014-04-29EmpireEmpire åter i tillväxt, starkt kassaflöde och förbättrat resultat Delårsrapport Q1 - 2014 i sammandragPressrelease
2014-04-28EmpireInformation gällande BaByliss & CuisinartPressrelease
2014-04-23EmpireSenareläggning av delårsrapport januari - mars 2014Pressrelease
2014-03-27EmpireKallelse till årsstämmaPressrelease
2014-02-20EmpireEmpire summerar ett tufft år och ser med tillförsikt på framtiden Bokslutskommuniké - 2013 i sammandragPressrelease
2013-12-06EmpireEmpire har ingått avtal med Ikano bank angående ny finansieringslösning om max 35 MkrPressrelease
2013-11-20EmpireEmpires riktade emission är registreradPressrelease
2013-11-07EmpireEmpires riktade emission genomfördPressrelease
2013-10-24EmpireÅter i kostnadskontroll och bättre kassaflöde, kvartalsrapport 3 - 2013 i sammandragPressrelease
2013-10-15EmpireKommuniké från extra bolagsstämma den 14 oktober 2013 - styrelsen förlänger teckningstidenPressrelease
2013-09-26EmpireKallelse till extra bolagsstämma i Empire måndagen den 14 oktober 2013Pressrelease
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved