emissioner The Great Wild

Jaktapp siktar på köpstark målgrupp

- Möjlighet att teckna The Great Wild

The Great Wild vill bli jägarnas naturliga mötesplats på nätet. Målet är att nå 100.000 användare i år. Samtidigt som intresset för jakt ökar är de moderna jägarna också en köpstark målgrupp.


Socialt nätverk för jägare

The Great Wild är ett socialt nätverk med ambitionen att bli en kombination av Airbnb och Facebook för jägare.

I centrum står företagets app där medlemmar kan lägga ut bilder och skapa kontakter med andra jägare. Här finns även en marknadsplats där medlemmarna kan sälja och köpa jakter, liknande Airbnb för boende.

Jägarna en skara i förändring
De svenska jägarna är en växande skara i förändring. Medelåldern i gruppen sjunker, andelen kvinnor växer snabbt och allt fler jägare, i dagsläget 49 procent, bor i större städer.

Fler jägare innebär ett ökat behov av jaktmarker och vilt. Den moderna jägaren ställer även krav på variation i sin jakt, menar Robert Nathanson, nytillträdd vd för The Great Wild, och pekar på att företagets app möter ett växande behov.

-Det ligger i tiden. Jägarna vill inte bara gå på ett och samma jaktområde. De vill uppleva nya ställen och nya viltarter.

Köpstark målgrupp
The Great Wilds intäkter kommer från annonsering i nyhetsbrev och på webben. Annonsering i appen är på gång, uppger Robert Nathanson och avslöjar att företaget räknar med att lansera en premiumtjänst i appen till hösten.

Annonsköparna är desamma som annonserar i de etablerade jakttidningarna. Det handlar om vapen, kläder och utrustning. Jägarna är en köpstark grupp och The Great Wild tror på ett ökande inslag av annonsköpare inom mat och dryck framöver.

Nyemission för att marknadsföra och vidareutveckla appen
Under sommarmånaderna genomförs en nyemission om 5 miljoner kronor med en möjlig övertilldelningsoption om 2 miljoner kronor.

Vid teckningskursen 3 kronor per aktie sker nyemissionen på en värdering av företaget om 30 miljoner kronor före emissionspengarna. Nyemissionen är via emissionsgarantier och teckningsförbindelser säkerställd till 65 procent.

De nya pengarna ska användas till att expandera företaget och vidareutveckla appen. Företaget ska attrahera nya användare genom marknadsföring och med hjälp av vloggare och ambassadörer, säger Robert Nathanson.

-Vi har satt ett mål om att nå 100.000 användare till slutet av 2017. Sedan kommer vi ju också självklart att se om vi kan ha andra samarbeten och eventuellt genomföra förvärv.

Mer information om bolaget och nyemissionen:http://investor.thegreatwild.com/emissionen


Notering planeras
Företaget avser att notera sig kring årsskiftet. Till dess ska målet för användarbasen ha uppnåtts och företaget ha genomfört ett eller flera förvärv av andra jaktrelaterade företaget, säger Robert Nathanson och betonar att The Great Wild även blickar ut internationellt.

-I Nordamerika, Europa och Australien finns 25 miljoner jägare. Det är också intressant, säger Robert Nathanson avslutningsvis.

Om The Great Wild

Bransch: Resor och fritid

Marknadsplats: Onoterat

The Great Wild är ett socialt nätverk med ambitionen att bli en kombination av Airbnb och Facebook för jägare.

The Great Wild är ett socialt nätverk med ambitionen att bli en kombination av Airbnb och Facebook för jägare.

The Great Wild genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-02-28

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Kommer under februari månad


Halvårsrapport juli-december 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport 31 december 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Årsstämma

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär